Sa oled siin

Justiitsministrid avasid uue Euroopa õigusportaali

Täna Brüsselis toimunud justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikul kohtumisel avati uus Euroopa e-õiguskeskkonna portaal.

Justiitsminister Rein Langi sõnul nõuavad EL põhivabadused, milleks on inimeste, kapitali, kaupade ja teenuste vaba liikumine, liikmesriikidelt ka selliste süsteemide loomist, mille abil EL kodanikud ja firmad saaksid ööpäevaringselt neile vajalikku informatsiooni kõigi liikmesriikide õigussüsteemide ja regulatsioonide kohta.

„Mõistlik on sellised süsteemid luua koostöös ning täna avatud portaal on alles esimene katse sellist süsteemi luua,“ ütles Lang.

„Lähiaastatel tuleb meil kõvasti pingutada, et portaalist saaks igapäevane tööriist neile, kes vajavad oma tegevuses teavet liikmesriikide õiguse kohta. Eesti on panustanud ja panustab ka edaspidi portaali arendamisse.“

Justiitsministeeriumi nõuniku Jaana Sahki sõnul on Euroopa e-õiguskeskkonna portaal oma esimeses versiooni infoveeb. „See tähendab, et igal liikmesriigil on oma leheküljed, kus tutvustatakse liikmesriigi õigussüsteemi, õiguselukutseid, menetlusi ja muud sellist,“ selgitas Sahk.

Tulevikus soovitakse portaali kokku koguda kõikide EL liikmesriikide õigusinformatsioon ning luua üks keskkond, kust nii õiguspraktikud kui ka kodanikud saaksid kiiret ja ajakohast informatsiooni teiste liikmesriikide õigussüsteemide ning õigusasutuste kohta.

„Samuti on tulevikueesmärgiks erinevate teenuste loomine portaali,“ ütles Sahk. „Näiteks soovitakse luua otsingud, mis võimaldavad otsida informatsiooni teatud valdkonnas eri liikmesriikide erinevatest andmebaasidest. Siin võib näiteks tuua otsingu, millega saaks otsida advokaate teistest liikmesriikidest või võimaluse saada läbi ühe otsingu vasteid erinevate liikmesriikide äriregistritest või maksejõuetuse registritest või kinnistusraamatutest.“  

Oluline osa portaalis on ka piiriülese videokonverentsi võimaluste tutvustus, samuti on välja töötatud mitmeid juhendmaterjale liikmesriikidele, et julgustada liikmesriikide õiguspraktikuid enam kasutama kaugkohtuistungi pidamise võimalust läbi videokonverentsi süsteemide piiriülestes menetlustes. Kaugkohtuistungi pidamist võimaldav videokonverentsi komplekt on olemas kõikidel Eesti kohtutel.

Kaugkohtuistungite näol on tegemist istungiga, kus kohtust kaugel, näiteks välismaal või kinnipidamisasutuses, viibivad osapooled on kaasatud kohtuasja arutamisesse videoühenduse vahendusel. Selline süsteemi muudab kohtumenetluse tunduvalt kiiremaks, mugavamaks, turvalisemaks ja odavamaks.

Sahki sõnul on portaali kõige olulisemaks kasuteguriks võimalus leida vajalikku informatsiooni erinevate liikmesriikide kohta ühest kohast, mis lihtsustab oluliselt juurdepääsu teabele ning aitab kaasa piiriüleste menetluste lihtsamaks ning selgemaks muutumisele.

Eesti osaleb ka portaali tutvustusvideos oma piiriülese videokonverentsilahendusega, mida filmiti Tallinnas 2009. a sügisel.

Portaali saavad külastada kõik soovijad ning see asub aadressil https://e-justice.europa.eu/.  

 

Lugupidamisega

Valdek Laur
Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8238
GSM 534 26784

Valdek.laur@just.ee