Sa oled siin

Kohtupsühhiaatriaekspertiiside tasud ühtlustuvad

Justiitsministeerium saatis Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks määruse eelnõu, millega kehtestatakse kohtupsühhiaatriaekspertiiside fikseeritud hinnaks 4000 krooni.
Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõuniku Hendrik Kaingi sõnul võib praegu ekspertide tunnitasu erineda isegi kuni kolm korda. „Kuna fikseeritud on vaid hinnavahemik, mitte konkreetne tunnitasu määr, siis on hinnakiri üsna kirju.“

Kaingi sõnul on hindade ühtlustamise eesmärgiks luua kõikidele psühhiaatritele võrdsemad tingimused. „Siiski on ka tulevikus võimalik mahukamate ekspertiiside puhul fikseeritud tasu suurendada, kuid lõplik hind sõltub sellisel juhul töö mahust või keerukusest.“

Kuigi üksiku ekspertiisi eest tasutakse ekspertidele 4000 krooni, on kogu valdkonna keskmine ekspertiisitasu käesoleval aastal hinnanguliselt siiski ca 5597 krooni.

Kaingi sõnul tuleneb hinnavahe sellest, et valdkonna keskmine tasu sisaldab lisaks üksikekspertiisidele ka komisjonilist ja statsionaarset ekspertiisi. „Komisjoniline ekspertiis on kallim, sest tasuda tuleb tavaliselt 2-3 arstile. Statsionaarsete ekspertiiside puhul paigutatakse isik ekspertiisi tegemiseks aga raviasutusse, mistõttu lisandub hinnale ka voodipäeva tasu.“

Möödunud aastal oli valdkonna keskmine ekspertiisitasu 6117 krooni. „Majanduslanguse tõttu peab ka kohtupsühhiaatriaekspertiisi valdkond ca 8-protsendise kärpe üle elama,“ selgitas Kaing. „Psühhiaatrid, kes on varem keskmisest suuremat hinda küsinud, peavad kahjuks leppima väiksema summaga. Kuid neil, kelle hinnad on olnud tagasihoidlikumad, tasu hoopis tõuseb.“

Nõuniku kinnitusel on haiglad valmis solidaarse 4000-kroonise fikseeritud hinnaga ekspertiise tegema. „Hoolimata sellest ei saa me lõplikult välistada olukorda, et hinnataseme muutmine võib põhjustada ekspertiiside järjekorra. Jääme siiski lootma kõikide ekspertide mõistlikule suhtumisele, kuna kahjuks ei saa riik sel aastal endale suuremaid tasusid lubada.“

Kohtupsühhiaatriaekspertiise teevad riiklikult tunnustatud eksperdid ja teised, peamiselt haiglates töötavad psühhiaatrid. 2009. aasta algusest alates koordineerib kohtute määratavate kohtupsühhiaatriaekspertiiside tegemist ja rahastamist Eesti Kohtuekspertiisi Instituut.

2008. aastal kohtute poolt tasutud psühhiaatriaekspertiiside hindadega saab tutvuda siin.

 

Lugupidamisega

Valdek Laur

Avalike suhete talitus
Justiitsministeerium
620 8238
534 26784
valdek.laur@just.ee