Sa oled siin

Kohtute haldamise nõukoja soovitused eriolukorra ajaks

19.03.2020. Kohtute haldamise nõukoda andis soovitused, kuidas tagada Eesti kohtutes õigusemõistmise  toimimine eriolukorra ajal, vältides samas COVID-19 viiruse levikut kohtunike, kohtuteenistujate ja menetlusosaliste ning teiste õigusemõistmisega seotud inimeste seas.

Soovitused hõlmavad kohtuasutuste töö korraldamist, kohtumenetluste läbiviimist ning kohtu suhtlemist avalikkuse ja menetlusosalistega. Eelistatud on kirjalikud menetlused ja tehniliste lahenduste kasutamine.

  • Võimalusel menetletakse kohtuasjad kirjalikult.
  • Kohtuasjades, kus kohtuistung on määratud, võtab kohus menetlusosaliste ja teiste istungile kutsututega esimesel võimalusel ühendust ja teatab neile menetluse edasise käigu.
  • Eriolukorra ajal peetakse vältimatult vajalikud kohtuistungid tehniliste sidevahendite abil.
  • Juhul, kui see ei ole võimalik, otsustab kohus istungi pidamise igas konkreetses kohtuasjas asjaoludest lähtuvalt. Üldjuhul lükkab kohus siis istungi pidamise või menetlustoimingu tegemise edasi ja teeb selle esimesel võimalusel pärast eriolukorra lõppemist.
  • Vahetu füüsilise kontaktiga menetlustoiminguid tehakse kohtus vaid äärmisel vajadusel. Kohtuistungid või menetlustoimingud viiakse läbi võimalikult suures kohtusaalis, kus isikute vahel on piisav distants. Pärast iga istungit puhastatakse aga kohtusaal põhjalikult.
  • Haigussümptomitega või viirusekandjaga lähikontaktis olnud inimestel on keelatud kohtumajja siseneda. Kohtumenetlustega või õigusemõistmisega mitte seotud inimesi eriolukorra ajal kohtumajja ei lubata. Juhul, kui inimene kutsutakse kohtusse eriolukorra ajal, siis palutakse tal kohtule teatada, kas tal on haigussümptomeid või on ta olnud kontaktne viirusekandjaga.
  • Kohtukantselei on avatud tööpäevadel kella 9-st kuni kella 13-ni. Kohtumaja on avatud tööpäevadel kella 14-ni, välja arvatud juhul kui kohtu esimees otsustab teisiti.

Tutvu soovitustega täpsemalt siin.