Sa oled siin

Kohtute jõudlus asjade lahendamisel on kasvanud

Justiitsministeeriumis äsja valminud statistika kohaselt lahendasid esimese astme kohtud selle aasta esimesel poolel kohtuasju jõudsamalt kui möödunud aasta samal perioodil ning suutsid aastaga lühendada menetlusaegu umbes poole võrra.

Justiitsministeeriumi asekantsleri Marko Aaviku sõnul kajastuvad kohtute töökoormuses väga selgelt praeguse majanduskriisi tagajärjed. „Senisest enam on vaidlusi nii laenu- ja krediidilepingute kui ka mitmesuguste teenuste asjus, samuti esitatakse rohkem taotlusi rahalise karistuse asendamiseks või pikendamiseks.“

Suurenenud töökoormusest hoolimata suutsid maa- ja halduskohtud menetleda tuhandeid kohtuasju rohkem kui möödunud aasta esimesel poolaastal. „Keskmiselt lahendati umbes 20 protsenti enam kohtuasju kui möödunud aasta esimesel poolel,“ ütles Aavik.

Ühtlasi tõdes asekantsler, et esimesi vilju on kandnud ministeeriumi ja kohtute koostöö üle kahe aasta vanustele kohtuasjadele keskendumisel. Kohtumenetluse pikkus on vähenenud aastaga umbes poole võrra.

„Arvestuslik menetlusaeg tsiviilasjades on 208 päeva, möödunud aasta samal perioodil oli vastav arv 401. Käesoleval aastal lahenduse leidnud kriminaalasjadele kulus keskmiselt 448 päeva, eelmise aastal oli see arv 992. Väärteo- ja halduskohtumenetluse asjades on menetlusajad lühenenud umbes kolmandiku võrra,“ selgitas Aavik.

Samas lisas ta, et vaatamata juba saavutatule on vanad asjad kohtusüsteemile endiselt suureks probleemiks. „Menetlusajad on küll kunagiste äärmuslike näitajatega võrreldes lühenenud, kuid tegelikult ei ole need veel kaugeltki mõistlikud.“

Kuna 2009. aasta esimesel poolel saabus kohtutesse ligi 40 protsenti enam kohtuasju kui möödunud aasta samal perioodil, on kokkuvõttes kasvanud ka lahendamata jäänud asjade arv. „Kuigi kohtud teevad oma tööd usinalt, ei suuda nad üha kasvava kohtuasjade hulgaga toime tulla. See võib tuua kaasa menetlusaegade pikenemise tulevikus,“ selgitas Aavik.

Kohtute poolaasta statistikaga saate tutvuda siin.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee