Sa oled siin

Kriisi tõttu makseraskustesse sattunud ettevõtjad saavad lisaaega

Laevanina

2.04.2020. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, mis peatab eriolukorra ja sellele järgneva kahe kuu pikkuse perioodi jooksul ettevõtete jaoks pankrotiavalduste esitamise kohustuse ja kehtestab võlausaldajatele pankrotiavalduse esitamise keelu. Muudatus annab ettevõtjatele võimaluse oma majandustegevust vastavalt tekkinud olukorrale kohandada ja kasutada riigi pakutavaid abimeetmeid.

Kehtiva seaduse järgi on juriidilise isiku juhatusel kohustus esitada pankrotiavaldus 20 päeva jooksul maksejõuetuse ilmnemisest. Heaks kiidetud eelnõu järgi peatatakse selle tähtaja kulgemine alates 12. märtsist, mil Vabariigi Valitsus kuulutas välja eriolukorra. Tähtaja kulgemine jätkub kahe kuu möödumisel eriolukorra lõppemisest.

Pikem ajaraam võimaldab ettevõtjatele hingamisruumi koroonaviirusest tingitud makseraskuste ületamiseks ning heaks kiidetud eelnõuga loodetakse hoida ära massiliste pankrotiavalduste esitamine.

Alates muudatuse jõustumisest peatatakse ka võlausaldajate võimalus pankrotiavalduste esitamiseks. Erandina saavad tööandja suhtes pankrotiavalduse esitada töötajad, kellel on saamata töötasu ja kes ei saa Töötukassalt töötasu hüvitist.

Muudatus hakkab kehtima kõikide juriidiliste isikute jaoks, kuid ettevõtjad, kellel puuduvad väljavaated ka pärast eriolukorra lõppemist oma majandustegevuse taastamiseks ja jätkamiseks, peaksid siiski esitama pankrotiavalduse ilma liigselt viivitamata.

Samuti tuleb arvestada, et kui maksejõuetus on ilmnenud, siis sõltumata sellest, kui pikk aeg on juhatuse liikmel pankrotiavalduse esitamiseks, tohib ta sellel ajal ühingu nimel teha ainult vältimatult vajalikke tehinguid.