Sa oled siin

Kriminaalhoolduse 100. aastapäeval tunnustas justiitsminister kriminaalhooldajaid

Pilt võitjatest koos justiitsministri ja vanglateenistuse juhiga

25.01.2020. Kriminaalhoolduse 100. aastapäeval tunnustas justiitsminister kriminaalhooldajaid.

Reedel tähistati vanglateenistuse 101. ja kriminaalhoolduse 100. aastapäeva, kus tulemusliku töö ja silmapaistva panuse eest andsid justiitsminister Raivo Aeg ja vanglateenistuse juht Priit Kama neljale kriminaalhooldusametnikule üle teeneteristid.

Justiitsminister Raivo Aeg märkis aastapäevakõnes, et karmi ja leebet kriminaalpoliitikat ei peaks vastandama. „Karistus peab olema tõhus. Mõnikord on kuritegevuse vähendamiseks vaja karistusi karmistada, mõnikord leevendada ja mõnikord tuleb kasutada hoopis muid vahendeid,“ ütles Aeg.

Aastapäeva puhul andsid justiitsminister Raivo Aeg ja vanglateenistuse juht asekantsler Priit Kama üle vanglaametniku teeneteristid, mille said tulemusliku töö ja silmapaistva panuse eest Tallinna vangla Pärnu kriminaalhooldusosakonna juhataja Jaanika Hein, Tallinna vangla Ida-Harju kriminaalhooldusosakonna vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik Leina Lauri, Viru vangla kriminaalhooldusosakonna Jõhvi talituse vanemkriminaalhooldusametnik Tiiu Terentjeva ja Tartu vangla kriminaalhooldusosakonna vanemkriminaalhooldusametnik-metoodik Jaana Elken.

Jaanika Heinal oli oluline roll Pärnu linna lähisuhtevägivalla 2018. aasta pilootprojektis, mille eesmärk oli kaasa aidata perevägivalla ohvrite paremale kohtlemisele. Projekt sai tunnustatud Vägivallaennetuse auhinnaga, mille andis välja justiitsministeerium koostöös presidendi kantseleiga.

Leina Lauri on kõrge sisemise motivatsiooniga kogenud kriminaalhooldusametnik, kes tegeleb väga spetsiifilise sihtrühmaga – perevägivallatsejate ja seksuaalkurjategijatega.

Tiiu Terentjeva on pikaajalise ja laitmatu teenistusega kriminaalhooldusametnik, kes on olnud kriminaalhoolduse taasloomise üks osalisi ja kujundajaid.

Jana Elken on lojaalne teenistuja, kes on Tartu vangla kriminaalhoolduse arengusse panustanud üle 11 aasta. Ta on õpetanud ja nõustanud paljusid kolleege sisekoolitustel. Ta on pühendunud osakonna töö arendamisele ja tulemuste saavutamisele.