Sa oled siin

Lang tervitab kohtute seaduse eelnõu valmimist

Täna Tartus toimuval kohtunike täiskogul peetud kõnes avaldas justiitsminister heameelt selle üle, et kohtunike algatusel loodud töörühm on jõudnud esialgsele tulemusele ja kohtute seaduse eelnõu projekt on olemas.


Lang rõhutas oma kõnes, et kohtunike täiskogu seisab täna ajalooliselt tähtsa küsimuse arutamise ees, milleks on kohtusüsteemi tulevik.

„Kohtute seaduse põhjalik muutmine on Eesti riigi kui terviku toimimise seisukohalt paratamatu ja hädavajalik,“ ütles Lang.

„Mul on hea meel, et Riigikohtu esimehe eestvedamisel on tänaseks valminud uus kohtute seaduse eelnõu, mille kohaselt hakkab kohtusüsteem toimima ühtse arenemisvõimelise organisatsioonina,“ sõnas justiitsminister.

Lang avaldas heameelt ka kohtunikest ekspertkomisjoni arvamuse üle.

„Ekspertkomisjoni põhjalik arvamus eelnõu projekti kohta on samuti põhjalik analüüs, milles toodud ühegi seisukoha edasisest analüüsist ei tohiks hoiduda,“ tõdes minister. „Samuti juhib see arvamus tähelepanu sellele, et osa vajalikke regulatsioone on veel puudu.“

Lang rõhutas, et tööd eelnõuga tuleb kindlasti jätkata. „Arvan, et siin täna ja homme kõlavad konkreetsed mõtted saavad eelnõu edasise menetlemise käigus läbi vaetud ja mul oleks hea meel, kui nii töögrupp kui Riigikohtu esimehe poolt moodustatud ekspertkomisjon oma tööd jätkaksid,“ ütles Lang.

Kohtute seaduse teema lõpetuseks rõhutas justiitsminister, et selle eelnõu kvaliteedist sõltub ka tema tulemuslik menetlemine Riigikogus.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee