Sa oled siin

Lubja kohtuhoones alustatakse tööd uuel nädalal

Uue kohtumaja eskiis

13.07.2018. Järgmisel nädalal alustavad Harju maakohus, Põhja ringkonnaprokuratuur ning registrite ja infosüsteemide keskus tööd Lubja tänava uues kohtuhoones, mis on kaasaegne ning arvestab inimeste vajadustega.

„Mul on hea meel, et Eesti 100. sünnipäevaks valmis hoone, kus õigust rakendatakse ja jõustatakse õigusriigile kohaselt ja vääriliselt. Turvaline ja kaasaegne kohtumaja pakub häid töötingimusi inimestele, kes siin tööle hakkavad ning väärikat keskkonda neile inimestele, kes tulevad kohtusse õigust nõudma,“ sõnas justiitsminister Urmas Reinsalu.

Uue kohtuhoone üle tunneb head meelt ka Harju maakohtu esimees Meelis Eerik. „Harju maakohus on Eesti õigusemõistmise tuiksoon - siin lahendatakse rohkem kui pool Eesti kohtuasjadest. Seega on uue kohtumaja valmimine oluline mitte ainult ühe kohtu, vaid kogu vabariigi jaoks. Uues kohtumajas loodud tehnilised võimalused, samuti tõsiasi, et lõpuks saab kogu Harju maakohus töötada ühes kohtumajas, mitte kolmes erinevas, võimaldavad kindlasti õigusemõistmise kvaliteeti veelgi tõsta,“ sõnas Eerik.

Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Taavi Pern sõnul soosib hoone arhitektuurne lahendus asutuste vahelist koostööd ning annab kokkuvõttes võimaluse veelgi tõhusamalt kaitsta kannatanute õiguseid. „Ühest küljest tunneme, et asume uues majas eraldi, kuid ometi oleme oluliselt lähemal enda olulistele koostööpartneritele – kohtule ning registrite ja infosüsteemide keskusele. Kuigi iga asutus asub hoones oma tsoonis, jõuame kohtusse vajalikke toiminguid tegema ning dokumente edastama piltlikult ukse lävepakku ületades. Seeläbi saame kõikvõimalikud menetlused muuta veel kiiremaks ja tõhusamaks. Meie jaoks on oluline ka see, et saame koostöös kohtuga ühes hoones ning isegi ühiselt kasutatavates ruumides anda kannatanutele teadmise sellest, et riik seisab nende õiguste eest ja oma õiguste eest seismine ei tähenda kannatanule enam mitme erineva hoone külastamist. Tänu uue hoone ruumilahendusele ning tehnikalahendustele on võimalik vältida menetlustoimingute käigus kannatanute vahetuid kokkupuuteid süüdistatavatega,“ kommenteeris juhtivprokurör Taavi Pern.  

Uue kohtuhoone planeerimisel pöörati suuresti rõhku inimeste vajadustele ning turvalisusele. Uues kohtumajas on eraldi ooteruum kohtuistungil osalevatele tunnistajatele ja kannatanutele, et vältida koos süüdistatavaga kohtusaali ukse taga ootamist. Samuti on uude hoonesse loodud vastava sisustusega ruum laste küsitlemiseks, et pakkuda neile võimalikult lapsesõbralikku keskkonda. Kohtusaalidesse on hangitud kuulmisabivahendid vaegkuuljatele ning hoones olevad viidad on varustatud pimedakirjaga.

Uue hoone kohtusaalidesse on loodud ka võimalus muuta kohtuistung täielikult paberivabaks: seintele paigaldatud teleritest on võimalik osapooltel näha esitletud dokumente ning neid ise esitleda. Samuti on võimalik kohtuistungi helisalvestus ning videokonverentside korraldamine.

Ühiselt alustatakse uues hoones tööd alates 16. juulist. Kohtumaja ametlik avamine toimub 18. juulil.