Sa oled siin

Michal: kohtumenetlus peab muutuma kiiremaks

Täna Pärnus advokatuuri üldkogul peetud kõnes rõhutas justiitsminister Kristen Michal, et uue valitsuse üks olulisi eesmärke on lühendada kohtumenetluse tähtaegu saja päevani.

„Kohtuasjade menetlemine mõistliku aja jooksul on õiglase kohtupidamise tähtis osa. Venivad kohtuasjad riivavad ühest küljest ühiskonna õiglustunnet ja õõnestavad kohtupidamise usaldusväärsust. Teisest küljest ei ole ka majanduskeskkonnale hea, kui õiguste kaitsmisele liiga kaua aega kulub,“ ütles Michal.

Justiitsminister märkis, et kuigi kohtumenetluse kiirendamiseks on õige mitu sammu juba astutud, peab selle teemaga tegelema pidevalt.

Samuti toonitas Michal, et kohtumenetluse pikkust tuleb vaadata koos kohtumenetluse kuludega. „Sest selge on see, et mida pikemalt vaidlust kohtus lahendatakse, seda kallim see on, muutes kohtusse pöördumise inimestele raskemini kättesaadavaks.“

Seetõttu käsitletaksegi riigilõivude alandamist koos kohtumenetluse muutmisega säästlikumaks ja tõhusamaks. „See tähendab, et paralleelselt lõivude korrigeerimisega vaatame seadustes üle ka kõik need bürokraatlikud kitsaskohad, mis teevad praegu menetluse aeganõudvaks ja kulukaks. Eesmärk, et üldmenetlus ei tohi üheski kohtuastmes ületada sadat päeva, on kirjutatud ka koalitsioonileppesse,“ ütles minister.

Lisaks rõhutas Michal advokatuuri üldkogul peetud kõnes kaasamise ja õigusrahu tähtsust, märkides, et iga demokraatliku riigi elus on ajajärke, mil on kriitilise tähtsusega luua lühikese aja jooksul suhteliselt palju uusi seadusi, ning on aegu, mil saab rohkem aega pühendada analüüsile ja arutelule.

„Olen veendunud, et uuel valitsusel on rohkem võimalusi tegelda kõige sellega, mis eelneb ja ka järgneb seadusloomele, see tähendab analüüsile, kaasamisele ja hiljem ka seaduste mõju uurimisele,“ ütles Michal.

Justiitsvaldkonna peamised eesmärgid lähiaastatel on kiirendada kohtupidamist, edendada seadusloome kvaliteeti, hoida ja arendada head ettevõtluskeskkonda ning tagada inimeste põhiõiguste kaitse.

Kiirema kohtumenetluse plaan sisaldab mitme praeguse kitsaskoha lahendamist, sealhulgas menetluste kiirendamist, nüüdisaegseid IKT-lahendusi, kohtute spetsialiseerumist ja kohtuametnike palgatõusu kooskõlas riigi majanduslike võimaluste paranemisega.

Seadusloome kvaliteedi tõusu nimel plaanib justiitsministeerium senisest enam kaasata eksperte, teadlasi, ettevõtjaid, kodanikuühendusi ja teisi huvirühmi seaduseelnõude väljatöötamisse juba algfaasis. Tulevikus peaks sama teed minema kõik riigiasutused ja õigusaktidega tegelejad.

Hea ettevõtluskeskkonna tagamiseks kavatseb justiitsministeerium lühendada pankrotimenetlust kolm korda, täiustada maksejõuetusmenetlust ja ärikeeldude regulatsiooni, vähendada bürokraatiat ja halduskoormust ettevõtluses ning arendada IKT-lahendusi inimestele mugavamaks ja lihtsamaks

Kõne leiate siit

Lugupidamisega,

Priit Talv
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8118
GSM: 5305 6590