Sa oled siin

Ministeerium kuulutas välja konkursi kohtunikukohale

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi ühele Viru maakohtu kohtunikukohale.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada avaldus, Eesti kodakondsust tõendava dokumendi koopia ning haridust tõendava dokumendi koopia vastavalt kohtute seadusele (§ 47 lg 1 p 1). Dokumendid peab esitama Riigikohtu esimehele ühe kuu jooksul pärast konkursiteate avaldamist Ametlikes Teadaannetes.

Dokumendid tuleb saata märgusõnaga “Kohtuniku konkurss” Riigikohtu aadressil Lossi 17, 50093 Tartu või elektrooniliselt aadressil info@riigikohus.ee. Täiendavat informatsiooni konkursi ja kandideerimiseks nõutavate dokumentide kohta on võimalik saada telefonil 730 9002.

Uue kohtuniku töölevõtmise vajaduse tingis ühe kohtuniku lahkumine töölt.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee