Sa oled siin

Ministrid: seitse aastat tööd ühiste eesmärkide nimel on vilja kandnud

Justiits- ja siseministri korralisel kohtumisel vaadati üle Laulasmaa deklaratsiooniga paika pandud ühised prioriteedid võitluses kuritegevusega ja arutati edasiste tegevussuundade üle.


Kohtumisel andsid prokuratuuri, politsei ja kaitsepolitsei esindajad ülevaate kuritegevuse vastase võitluse prioriteetide täitmisest, samuti arutati viimase aja tendentse kuritegevuses.

Justiitsminister Rein Langi sõnul võib kokkuvõtvalt öelda, et pikaajaline tegevus ja koostöö määratud eesmärkide nimel on vilja kandnud.

"2005. aastal võeti kahe ministeeriumi, politsei ja prokuratuuri koostöös vastu nn Laulasmaa deklaratsioon, kus pandi paika ühised prioriteedid võitluses kuritegevusega. Seitse aastat hiljem võib öelda, et sihipärane ja pikaajaline tegevus on vilja kandnud ning kuritegevuse statistikanumbrid ning praktikute kogemus näitavad, et eesmärkide saavutamisel on edusamme tehtud," tõdes Lang. "Seega oli ühine otsus seniste prioriteetidega jätkata."

Lisaks tuli kohtumisel arutusele vägivallavastane võitlus, kusjuures eraldi tähelepanu pöörati lähisuhte vägivallale. Lang rõhutas, et koduvägivalla puhul reageerib politsei kõikidele juhtumitele ning kannatanu avaldus ei ole ilmtingimata selle eelduseks.

"Samas tuleb loomulikult arvestada lähisuhte vägivalla eripäradega, näiteks et kannatanu on ütluste andmiseks liiga hirmunud. Siin on oluline rõhutada tugisüsteemi olemasolu, kes ohvreid selles protsessis aitaks ja toetaks," ütles justiitsminister.

Viimase aja kuritegevuse näitajatest rääkides sõnas siseminister Marko Pomerants, et suuremat tähelepanu tuleb edaspidi pöörata varavastastele kuritegudele, mis on kasvutendentsi näidanud.

"Üks põhimõtteline otsus, mis sel kohtumisel tehtud sai, puudutab vargustega võitlemist," ütles Pomerants. "Nimelt on kavas võtta edaspidi erilise tähelepanu alla varastatud kauba edasimüüjad, ehk teisisõnu rünnata vargapoiste asemel organiseerijaid ja turustajaid, mis peaks palju tõhusama tulemuse andma."

Laulasmaa deklaratsioon, milles on kirjas ühised tegevusprioriteedid ja eesmärgid, allkirjastati 22. augustil 2005 justiits- ja siseministeeriumi ning politsei ja prokuratuuri juhtide kohtumisel.

Ühiste põhieesmärkidena määratleti võitlus alaealiste poolt ning nende suhtes toime pandud kuritegevusega, esmajärjekorras lapsohvritega vägivalla- ja seksuaalkuritegudega, ja võitlus organiseeritud kuritegevusega, eelkõige uimastite, rahapesu ja inimkaubandusega seotud kuritegevusega.

Järgmise kohtumise leppisid ministrid kokku 2. augustiks.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee