Sa oled siin

Muudatused Justiitsministeeriumi ja haldusala asutuste töökorralduses

Ministeeriumide ühishoone.

16.03.2020. Seoses viirushaiguse COVID-19 leviku ja Vabariigi Valitsuse poolt väljakuulutatud eriolukorraga esineb nii Justiitsministeeriumi ja kui ka selle haldusala asutuste tavapärases töökorralduses mitmeid erisusi.

Kohtud – õigusemõistmine Eestis jätkub, oluliselt rohkem kasutatakse kirjalikke menetlusi ning tehnilisi võimalusi. Kohus võtab menetlusosalistega esimesel võimalusel ühendust ja teatab neile menetluse edasise käigu. Kohtumajade kantseleid on avatud tööpäevadel vahemikus kell 9-13. Kohtute infotelefonid töötavad tavaajal. Inimestel palutakse esitada dokumente eelistatult elektrooniliselt, e-posti teel või jätta need kohtumaja postkasti, vältides kantseleisse kohaletulekut. Samuti saab paluda dokumendi väljastamist elektroonselt või posti teel. Lisainfo Eesti kohtute kodulehel.

Prokuratuur – peatatud on kodanike vastuvõtt. Prokuratuuri poole on võimalik pöörduda telefoni või e-kirja teel, kontaktandmed kodulehel.

Vanglad – peatud on kokkusaamised. Kokkusaamise piirangud ei kehti kinnipeetava kaitsjale, advokaadist esindajale, vaimulikule, oma riigi konsulaartöötajale ning tõestamistoimingu tegemiseks notarile. Lisainfot vanglate ja kriminaalhoolduse töökorralduse kohta eriolukorra ajal saab küsida infotelefonilt 620 8292. Pressipäringutele vastab vanglate pressiesindaja telefonil 508 2589 või aadressil vanglapress@just.ee.

Konkurentsiamet  peatatud on kodanike vastuvõtt. Pöördumisi oodatakse e-posti või telefoni teel: info@konkurentsiamet.ee, 667 2400.

Andmekaitse Inspektsioon – peatatud on kodanike vastuvõtt. Inspektsioonile saab kirjutada e-posti aadressile info@aki.ee või otse valitud ametnikule, kontaktid ja lisainfo kodulehel või üldtelefonil 627 4135.

Patendiamet – klientide vastuvõtt on peatatud. Vastuvõtt toimub telefoni teel 627 7911 või elektrooniliselt vastuvoett@epa.ee, samuti saab kasutada Patendiameti ööpäevaringset postkasti ja ka tavaposti. Eksperdid annavad konsultatsioone e-posti või telefoni teel. Kõik avalikud üritused on edasi lükatud kuni eriolukorra lõpuni.

Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda – büroos vastuvõttu ei toimu ja isikute vahetu teenindamise on lõpetanud või lõpetamas ka mitmed kohtutäiturid või pankrotihaldurid. Täpsema info KPK kodulehel.

Lisaks on eriolukorra ajaks viidu e-kanalitesse üle ka riigi toetatud (osaliselt) tasuta õigusabi teenus, mida osutatakse videoühenduse, e-posti ja telefoni teel.

Palume mõistvat suhtumist seoses kõikide ajaliste muudatuste ja töökorralduse ümberseadmisest tulenevate viivitusega Justiitsministeeriumi haldusalas.