Sa oled siin

Norra toel toimuvad tasuta virtuaalloengud Tallinna kesklinna lapsevanematele

Virtuaalloengute plakat ema, isa, laps

5.02.2021. Norra rahastuse ja justiitsministeeriumi toel toimuvad Kesklinna valitsuse ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumi ühisprojektina tasuta virtuaalloengud lapsevanematele. Loengud on jätk juba sügisel toimunud sarjale.

„On hea meel näha, et Tallinna kesklinna koolides jätkub eelmisel aastal Norra rahastuse toel algatatud veebiloengute sari Kesklinna Vanemate Kool, kus tippteadlasi ja spetsialiste kaasates tuuakse lapsevanemateni uusi ja vajalikke teadmisi laste ja noorte vaimse ja füüsilise tervise teemadel. Loengud on osa Islandi koostöömudeli elluviimisest Tallinnas, mis keskendub laste ja noorte riskikäitumise ennetamisele läbi hooliva kogukonna ja toetava kodu-kool-laps keskkonna loomise,“ ütles justiitsministeeriumi projektijuht Laidi Surva.

Virtuaalloengud toimuvad eesti ja vene keeles veebi teel ning on kuulajatele tasuta. Sihtrühmaks on eelkõige 7.-12. klassis käivate Kesklinna laste vanemad, kuid oodatud on teisedki. Loengute eesmärk on toetada lapsevanemaid, soodustades positiivseid ja hoolivaid suhteid lastega ning sellise keskkonna kujunemist, kus lapsed ja vanemad mõistavad ja inspireerivad üksteist. Täpsemalt saab nende kohta lugeda Tallinna Kesklinna kodulehelt.

Kogukondlik ennetusmudel töötati Islandil välja juba 1990ndatel, et ennetada alaealiste ja noorte sõltuvusainete tarvitamist. Mudel püsib kolmel sambal:
1) tõenduspõhine praktika: kohalikul ja riiklikul tasandil tehtava töö aluseks võeti teadusuuringud;
2) kogukonnakeskne lähenemine: ennetustöö on keskendunud konkreetses kogukonnas noori ümbritsevatele riski- ja kaitseteguritele;
3) dialoog teaduse, poliitika ja praktika vahel: loodud on pidev dialoog lähemas kogukonnas toimuva ennetustöö sidusrühmade vahel, sh nii ametnikud, kolmas sektor kui ka noored ja lapsevanemad.

Islandi mudeli kohta saab täpsemalt lugeda ka Pealinnas ilmunud artiklist.

Islandi ennetusmudeli elluviimine Tallinnas toimub perioodil 2020-2022 Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti eesvedamisel ning see on osa justiitsministeeriumi projektist „Alaealiste erikohtlemise süsteemi loomine“. Tegevusi rahastatakse Norra finantsmehhanismidest 2014-2021. Projekti tegevustega saab lähemalt tutvuda justiitsministeeriumi kodulehel.