Sa oled siin

Norra toetab Viru vanglat ligi kümne miljoni krooniga

Norra finantsmehhanismist rahastatud projekti "Eesti vanglasüsteemi tugevdamine" raames algasid Viru vanglas täna kinnipeetavatele kutseõppekursused, kus osaleb kokku ca 200 vangi.
Projekti üks peamisi eesmärke on aidata noortel vangidel omandada eluks vajalikud baasoskused, et nad ei asuks vanglast vabanedes taas kuritegelikule teele. Selleks pakutakse kuni 24-aastastele kinnipeetavatele mitmesuguseid kutseõppe võimalusi.

Norra finantsmehhanismi abiga on Viru vanglas sisustatud nüüdisaegse suurköögitehnikaga kutseõppeklass kokkadele ja kondiitritele, arvutiõppeklass 16 arvutikomplektiga ning klassiruum keskkonnatehnika lukksepa eriala õpetamiseks – kokku ligi kolme miljoni krooni eest.

Vange koolitavad kursustel Rakvere Ametikool ning Narva Kutseõppekeskus. Projekti raames viiakse läbi: keskkonnatehnika lukksepa, arvuti algõppe, projekteerimisprogrammi „Auto-Cad“,  keevitaja ning toiduvalmistamise kursused.

Kursuste lõppedes väljastavad koolid noortele vangidele vastava eriala kursuse läbimise kohta tunnistuse. Seeläbi avardatakse kinnipeetavate võimalusi peale vanglast vabanemist tööturule sisenemiseks.  

Lisaks vangide kutseõppele rahastatakse Norra finantsmehhanismist koolitusi ka ca 300le Viru vangla töötajale. Muu hulgas viiakse teenistujate seas läbi meeskonnatöö- ja juhtimiskoolitusi, kriisi- ja enesekaitsekoolitusi, enesekehtestamise kursusi ning valvurite baasõpet.

Projekti "Eesti Vanglasüsteemi tugevdamine" rahastamistaotlus esitati 2006. aastal ning rahastamise otsus saabus 2007 aasta sügisel. Projekti kogusumma on 712 672,00 eurot, millest 85 % moodustab välisabi ning 15 % omafinantseering.

 

Lugupidamisega

Valdek Laur

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8238
GSM 534 26784
Valdek.laur@just.ee