Sa oled siin

Õigusabi andjate leidmiseks kuulutatakse välja uus konkurss

Justiitsminister tunnistas kehtetuks jaanuaris välja kuulutatud konkursi õigusabi osutajatele toetuse maksmiseks ning kuulutas välja uue konkursi.


Justiitsministeeriumi õigusloome ja arenduse talituse nõuniku Maret Saankülli sõnul vähendati käesoleval aastal õigusabi osutavate mittetulunduslike ühenduste toetamiseks mõeldud rahasummat eelmise aastaga võrreldes poole võrra ning lisaeelarvega kärbiti summat veel. „Jaanuaris välja kuulutatud konkursi toetusfond oli üks miljon krooni, kuid praegu jagame konkursil osalejate vahel välja vaid 500 000 krooni.“

Saanküll selgitas, et tehtud kärpe tõttu ei oleks üldiseks õigusnõustamiseks kõigile taotlejatele raha jätkunud. „Et riigi raha kasutamine oleks otstarbekam ja selle eest osutatav abi inimestele efektiivsem, otsustati eelmine konkurss kehtetuks tunnistada ja välja kuulutada uus konkurss õigusabi osutamiseks kindlates valdkondades.“ 

Uuel konkursil keskendutakse vaid kahele valdkonnale, mis riigi majandusolukorra tõttu enam tähelepanu väärivad. „Esiteks toetatakse laenukohustusega seonduvalt makseraskustesse sattunud eraisikutele ning teiseks erivajadustega või töökeskkonna tõttu püsiva tervisekahjustuse saanud inimestele õigusabi osutamist,“ ütles Saanküll.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada justiitsministeeriumile taotlus ning lisada selle juurde ülevaade mittetulundusühingu või sihtasutuse kahe viimase aasta tegevusest ning üksikasjalik projekt taotletava toetuse kasutamiseks. Lisaks tuleb koos taotlusega esitada nõustaja kvalifikatsiooni kirjeldus. Dokumentide esitamise tähtaeg on 8. mai 2009. a.

Taotlusele esitatavad nõuded ning taotlemise täpsem kord on toodud justiitsministri 15. detsembri 2005. a määruses nr 54, millega saab tutvuda siin.

Taotluste hindamise komisjon teeb 15 tööpäeva jooksul alates taotluste esitamise tähtaja möödumisest justiitsministrile ettepaneku taotlus täielikult või osaliselt rahuldada või rahuldamata jätta. Toetuse saaja peab eraldise sihtotstarbelise kasutamise lepingu justiitsministeeriumile tagastama hiljemalt viie tööpäeva jooksul justiitsministeeriumi poolt lepingu allkirjastamiseks saatmise päevast arvates. 

Konkursi tingimused leiate siit.
Lepingu näidis asub siin (justiitsministeeriumil on õigus enne lepingu saatmist toetuse saajale lepingu sõnastust muuta).

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee