Sa oled siin

Osa raskete kuritegude eest karistatud ei vabane enam tulevikus ennetähtaegselt

Vangla kambriuksed

5.11.2020. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega välistatakse selliste raskete kuritegude nagu riigireetmise ja inimsusevastaste, samuti korduvate seksuaalkuritegude ja tapmiste eest süüdi mõistetud inimeste vanglast ennetähtaegne vabanemine.

„Praegu on kõikidel kinnipeetavatel õigus sellele, et kohus kaalub teatud karistusaja möödumise järel nende vangistusest tingimisi ennetähtaegset vabastamist. Muudatusega tahame välistada selliste inimeste ennetähtaegse vabastamise, kelle kuriteod eristuvad teistest oma jõhkruse, ühiskondliku taunitavuse ning nendega kaasnevate raskete füüsiliste ja vaimsete kannatuste poolest,“ ütles justiitsminister Raivo Aeg.

Eelnõu järgi oleks tulevikus tingimisi ennetähtaegne vabastamine välistatud riigi ja inimsusvastaste kuritegude korral, sest need kuriteod ohustavad Eesti riigi ja meie liitlaste julgeolekut. Samuti kavandatakse välistada korduvalt seksuaalkuritegusid või tapmisi toime pannud inimeste ennetähtaegne vabastamine. „Eelnev karistatus samalaadse süüteo eest on tugev indikaator sellest, et süüdimõistetu ei ole varasema vangistuse jooksul suutnud oma käitumist parandada ning võib jätkata raskete isikuvastaste süütegude toimepanemist,“ rõhutas Aeg. 

Eelnõuga kavandatavaid muudatusi ei rakendata tagasiulatuvalt kinnipeetavatele, kes juba kannavad selliste kuritegude eest vanglakaristust.

Vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabastamise regulatsioon on üldistes joontes kehtinud samal kujul alates karistusseadustiku jõustumisest 2002. aastal. Kuni 2007. aastani otsustasid vanglad, kas esitada süüdlase materjalid kohtule vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabastamise otsustamiseks või mitte. Alates 2007. aastast on vangla teatud karistusaja ärakandmise järel kohustatud süüdlase materjalid kohtule edastama.

Maa- ja ringkonnakohtud vaatavad aastas läbi ligikaudu 1400 süüdimõistetu tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalid ja viimase kuue aasta keskmise statistika järgi on 32% süüdimõistetutest vabastatud vangistusest tingimisi enne tähtaega.