Sa oled siin

Raivo Aeg: prokuratuur on teinud viie aastaga läbi suure arengu

Karistusseadustik

9.11.2019. Justiitsminister Raivo Aeg ütles prokuratuuri aastapäeval peetud kõnes, et viimase viie aasta jooksul on prokuratuuris paljud asjad muutunud, koostöö teiste asutustega tõhusamaks muutunud ja kriminaalasju menetletakse kolm korda kiiremini.

„Kõigepealt muidugi on muutunud prioriteedid. Tähtsaks on saanud toetada neid, kes on kuriteo läbi kannatada saanud, et nad ei kaotaks usku õigussüsteemi, et nad usuksid, et riik tuleb neile raskel hetkel appi,“ rääkis justiitsminister.

Aegi sõnul on tähtsaks saanud ka mõjutada kurjategijaid võimalikult tõhusalt, vastavalt sellele, mida nad korda on saatnud. „Ühele piisab teraapiast, teisele tuleb aga kohtus taotleda väga pikka vangistust ja kriminaaltulu äravõtmist,“ selgitas ta. „Senisest tähtsamaks on muutunud ka koostöö erinevate elualade ekspertidega, et kriminaalmenetlused oleksid võimalikult kvaliteetsed.“

Minister tõi välja, et kui aastal 2015 kulus ühe kriminaalasja lahendamiseks keskmiselt 579 päeva, siis möödunud aastal kulus selleks 170 päeva – üle kolme korra vähem. Kui aastal 2015 menetleti kauem kui neli aastat iga viiendat kriminaalasja, siis nüüd on selliseid kriminaalasju kõigest sajandik ehk üks protsent.

„Nende näitajatega on Eesti esirinnas terves Euroopas,“ rõhutas Aeg.

Oluliseks muutuseks on seegi, et viimastel aastatel on prokuratuuri üheks prioriteediks saanud võitlus lähisuhtevägivallaga ning selle ohvrite ja ennekõike laste kaitse. „Peaprokurör isiklikult on olnud siin oluliseks eeskõnelejaks, kes on aidanud tõsta ühiskonna teadlikkust ning julgustanud ohvreid ja lapsi abi otsima ja vägivallast teatama. Samuti on prokuratuur ühes koostööpartneritega kasutusele võtnud töömeetodeid, mis tagavad vägivallaohvritele tõhusa abi ning kurjategija kiire kohtu ette viimise.“

Aeg rõhutas, et just koostöö kõige laiemas mõttes võikski olla üks märksõnu, mida prokuratuuri viimaste aastate arengust esile tõsta.