Sa oled siin

Reinsalu: riik peab toetama ränkade kuritegude ohvriks langenuid

nukra olemisega noorukid astuvad tunnelisse

11.12.2018. Eile kogunes justiitsministeeriumis süüteoennetuse nõukogu, kus arutati järgmise aasta tegevussuundi ohvrite abistamiseks.

Justiitsminister Urmas Reinsalu rõhutas nõukogus, et riik vajab ühtset ohvrite abistamiseks mõeldud poliitikat, mille keskmeks oleks just ohver ja tema vajadused. „Vägivalla ohver vajab igakülgset tuge ja abi, et oma eluga täisväärtuslikult edasi minna. Selleks on oluline aga abipakkujate omavaheline tihe koostöö ja konkreetne rollijaotus. Koostööks peavad olema aga selgelt sõnastatud eesmärgid,“ selgitas Reinsalu.

Ohvreid toetav poliitika peab Reinsalu sõnul tagama kannatanutele rohkem teenuseid ja rahalist tuge, mistõttu tegi ta nõukogus ettepaneku muuta ohvriabi seaduse kuriteoohvritele mõeldud riikliku hüvitiste määra. „Praegune kehtiv õigus jagab kannatanule vaid kopikaid. Kindlasti peab kannatanu ees võtma vastutuse kurjategija ning oma tekitatud kahjud ohvrile hüvitama,“ lausus Reinsalu. „Kui inimene invaliidistatakse, tapetakse või tema vaimne tervis saab rängalt kannatada ning kurjategijal pole vara, et oma tegu ohvrile heastada, peab riik seisma ohvri kõrval ning teda ja tema lähedasi toetama.“

Süüteoennetuse nõukogus toodi olulise tegevussuunana välja ka ohvrile menetlusprotsessi võimalikult lihtsaks ja kiireks tegemine ning ohvri teavitamine võimalikest abiteenustest, nagu ohvriabi kriisitelefon, kannatanu õiguste infolehe teke, lihtsamas keeles info prokuratuuri kodulehel.

Süüteoennetuse nõukogus osalesid sel korral justiits-, sise-, sotsiaal-, haridus- ja teadusministeeriumi, prokuratuuri, politsei- ja piirivalveameti, sotsiaalkindlustusameti, riigikohtu, sisekaitseakadeemia, linnade ja valdade liidu ning erasektori esindajad.

Süüteoennetuse nõukogu peamisteks ülesanneteks on riigi kriminaalpoliitika eesmärkide seadmine ja süütegude ennetamise tegevuste koordineerimine, sh kohaliku omavalitsuse ennetustöö nõustamine.