Sa oled siin

Riigi toetatava õigusabi andmise kord muutub

Käed, mille vahel on paragrahvimärk.

1.04.2020. Riigi toetatava õigusabi andmise kord muutub nii, et alates 1. maist on esimesed kaks tundi õigusnõu inimestele jätkuvalt 5 euro suuruse omaosaluse eest, edasi saab 13 tundi õigusabi hinnaga 40 eurot tunni eest, mis on oluliselt soodsam turu keskmisest.

Muudatus tehti selleks, et piiratud rahaliste vahenditega oleks võimalik õigusabi anda võimalikult paljudele inimestele. Huvi õigusnõustamise vastu on pidevalt suurenenud ehk oluliselt on kasvanud nõustatavate arv, samal ajal ei ole rahaliste vahendite maht sellele järele tulnud ja õigusnõu andmisega jätkamiseks tuli leida lahendus.

Õigusnõu andva Eesti Õigusbüroo (OÜ HUGO) andmetel oli keskmine õigusnõu andmise aeg eelmisel aastal 2,2 tundi, mis tähendab, et esimese kahe tunniga saab enamus inimesi vajaliku nõu kätte.

Muudatus hakkab kehtima ka neile, kes on õigusabiteenuse osutamiseks juba lepingu sõlminud. Enne teenuse kasutamisega jätkamist palume veenduda selles, kui palju on riigi toetatud tundidest ära kasutatud.

Seni sai õigusabi põhimõttel, et kaks esimest tundi on inimesele 5 euro suuruse omaosaluse eest, järgmised kolm tundi hinnaga 20 eurot tunnis ja edasi 10 tundi hinnaga 40 eurot tunni eest.

Muudatus ei puuduta Eesti Puuetega Inimeste Koja tehtavat erivajadustega inimeste nõustamist, Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu eakate nõustamist ega Eesti Naiste Varjupaikade Liidu antavat õigusnõu seksuaalvägivalla ohvritele.

OÜ HUGO aruande kohaselt osutati aastal 2019 õigusabi 11 586 Eestis elavale isikule.

Tasumudeli muutmise käskkirjaga on võimalik tutvuda siin (262.31 KB).