Sa oled siin

Riik peab kuriteoohvreid aitama nii Eestis kui välismaal

Justiitsminister kõnelemas

24.10.2019. Justiitsminister Raivo Aeg rääkis tänasel Euroopa kuriteoohvrite õiguste võrgustiku (European Network on Victims’ Rights) kohtumisel, et lisaks kannatanute aitamisele Eestis peab riik järjest rohkem tähelepanu pöörama ka välismaal kuriteoohvriks langenute toetamisele.

Ohvrite õigused ja inimkeskne menetlus on üks kolmest prioriteedist kriminaalpoliitika põhialuste 2030 eelnõus, mis on hetkel riigikogu menetluses ja mille roll on seada järgmise 10 aasta reformikavad nii kriminaaljustiitssüsteemile kui ka teistele seotud riigi valdkondadele.

Põhialustes välja toodu järgi ei tohi ohvrid tunda, et politsei, prokuratuuri ja kohtuga suhtlemine tekitab neis uuesti ohvri tunde. Teiseks on oluline turvatunde taastamine ning tekitatud kahju hüvitamine. Samuti peavad kannatanule olema lihtsalt kättesaadavad teenused, mis on mõeldud tema aitamiseks. 
“Kuritegevusest saadav tulu peab jõudma ohvrite abistamisse ja  kuriteoennetusse,“ rõhutas justiitsminister Raivo Aeg.

Aeg tõi välja, et kuna inimesed käivad järjest rohkem välismaal nii tööasjus kui puhkusereisidel ning samuti siirduvad mujale elama, siis on märksa suurem ka tõenäosus, et nad võivad välismaal kuriteo ohvriks langeda.

“Kuigi ohvrite kaitseks ja abistamiseks loodud seaduslikud võimalused on Euroopa Liidus olemas ja teatud määral ühtlustatud, on need siiski riigiti erinevad. Kui inimene langeb välismaal kuriteo ohvriks, siis võib tal raske olla leida õiget kohta, kuhu abi saamiseks pöörduda,” lisas Aeg.

Justiitsministri sõnul peaksime toetama ja julgustama erinevaid algatusi, mille ülesanne on kaardistada ja analüüsida olemasolevaid praktikaid, vahendada riikide vahel infot ning tuua ka sel alal tegutsevad inimesed omavahel kokku. Samuti peaks uurima seda, mis on ohvrite toetamisel toimivad lahendused.

“Näiteks Eestis on plaanis juba lähiajal avada ohvritele interaktiivne tagasiside vorm, kus nad saavad riigi anda hinnangu sellele, milline oli nende kogemus riigiga suhtlemisel ja kuidas neid menetluse käigus koheldi,” ütles minister.

Tänasel kohtumisel Euroopa kuriteoohvrite õiguste võrgustiku (European Network on Victims’ Rights) osalevad nii Euroopa Komisjoni kui Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti esindajad.