Sa oled siin

Täidetakse viis uut kohtutäiturikohta

Justiitsministeerium korraldas konkursi kolmele Harju tööpiirkonna ning ühele Tartu ja ühele Viru tööpiirkonna kohtutäituri ametikohale.


Justiitsministeeriumi asekantsleri Marko Aaviku sõnul tuli konkurss välja kuulutada, kuna viimastel aastatel on täiteasjade arv oluliselt kasvanud, kuid täiturite arv pigem kahanenud. „Viimane konkurss kohtutäiturite ametikohtadele toimus üle viie aasta tagasi. Vahepealsel ajal on aga mitmed täiturid ametist lahkunud ja ka töökoormus kasvanud.“

Kohtutäitur on oma ametis sõltumatu ning allub ainult seadustele. „Igal kohtutäituril on oma büroo, mida ta juhib ning mille kaudu täitemenetlust läbi viib. Kõiki kohtutäitureid ühendab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, mille tegevuses on kohtutäituril võimalik osaleda ja kaasa rääkida kohtutäituri kutse arendamise teemadel,“ selgitas Aavik.

Ta lisas, et käesolevast aastast kehtib ka uus avalik-õiguslike nõuete jaotamise kord. „Kõik avalik-õiguslikud nõuded jaotab nüüd  kohtutäiturite vahel kutsekoda. Kusjuures eelisjärjekorras saavad nõuded endale need täiturid, kes on ametis olnud alla kahe aasta, et tagada uute täiturite jätkusuutlikkus.“

„Uute kohtutäiturite ametisse võtmisel paraneb tervikuna täitemenetluse läbiviimise efektiivsus ja väheneb täiturite töökoormus,“ rõhutas asekantsler.

Kohtutäituri konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 8. veebruariks saata avaldus koos kohtutäiturimäärustiku paragrahvi 72 lõikes kolm loetletud dokumentidega aadressile: Narva mnt. 11D, 10151 Tallinn, VI korrus või elektrooniliselt aadressil: info@kpkoda.ee. Kirjale tuleb lisada märgusõna: „Kohtutäituri ametikoha konkurss“. Lisainfot konkursi ja konkursil kandideerimiseks vajalike dokumentide kohta saab telefonilt 646 3773.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee