Sa oled siin

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni juhiks sai Tanel Kalmet

Sigrimigri

5.11.2019. Justiitsminister Raivo Aeg kinnitas alates 25. oktoobrist viieks aastaks ametisse patendiameti juures tegutseva tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (TOAK) alaliseks liikmeks ja esimeheks Tanel Kalmeti.

Enne TOAKi esimehena ametisse asumist juhtis Tanel Kalmet justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talitust. Alates 2004. aastast kuni septembrini 2019 oli Kalmet tööstusomandi apellatsioonikomisjoni eelmise koosseisu liige ja esimees.

„TOAKi uue koosseisu tööleasumisega jõudis lõpule pikalt ettevalmistatud tööstusomandi vaidluste lahendamise reform, mille eesmärk on muuta komisjoni töö tõhusamaks ja kiiremaks,“ ütles Kalmet.

Ümberkorraldused algasid TOAKi üleviimisega justiitsministeeriumi juurest patendiameti juurde 1. aprillil 2019. Samast kuupäevast jõustusid seadusemuudatused, millega laiendati apellatsioonikomisjoni pädevusi. Näiteks lahendab edaspidi apellatsioonikomisjon lisaks kaubamärgi registreerimisel tekkivatele vaidlustele ka tööstusomandi õiguskaitse tühistamise avaldusi ja mitmeid teisi tööstusomandi seadustes sätestatud vaidlusi, mida seni lahendasid maakohtud. Apellatsioonikomisjonile saab esitada kaebuse ka patendiameti registritoimingute kohta. Kui menetlusosaline ei nõustu komisjoni otsusega, on tal võimalik see edasi kaevata Harju maakohtusse.

Septembris 2019 jõustunud muudatustega korraldati ümber ka TOAKi ülesehitus. Kui varem koosnes komisjon kaheksast liikmest, kes täitsid komisjoniliikme ülesandeid üldjuhul muu tegevuse kõrvalt, siis nüüd koosneb komisjon kahest alalisest liikmest, kes vastavad kohtunikule esitatavatele nõuetele.

Vaidlusi lahendab TOAK endiselt kolmeliikmelises koosseisus, kaasates konkreetset vaidlust lahendavasse koosseisu ühe või kaks täiendavat liiget, kes on vastava tööstusomandi valdkonna asjatundjad. Täiendavad liikmed määratakse justiitsministri kinnitatud inimeste nimekirjast, mis hõlmab patendiameti eksperte, tunnustatud patendivolinikke, ülikoolide teadlasi jt tööstusomandi valdkonna asjatundjaid. Selle nimekirja kinnitas minister samuti 25. oktoobril.