Sa oled siin

ÜRO raportöör ei soovitanud Eestil seksuaalse enesemääramise vanust tõsta

Eile avaldatud teave ÜRO raportööri Najat M’jid Maalla sõnavõtu kohta seoses Eesti laste müügi, prostitutsiooni ja pornograafia vastase võitlusega ei olnud täpne.

Nimelt ei puudutanud raportöör oma kõnes ega raportis kordagi seksuaalse enesemääramise vanusepiiri, vaid rääkis hoopis  alla 18-aastaste seksuaalsest ärakasutamisest, millele viitas ka raport.

Raportööri sõnad olid, et sõltumata riigis kehtivast seksuaalse enesemääramise vanusepiirist peaks Eestis seadustes olema sõnaselgemalt kirjas, et alla 18-aastane ei saa anda nõusolekut mistahes seksuaalseks ärakasutamiseks.

Kuigi nõusolekut Eesti seadus eraldi tõepoolest ei märgi, on täna seksuaalne ärakasutamine siiski kriminaalkorras karistatav ka alla 18-aastaste ohvrite puhul ning sõltumata nende nõusolekust. Karistusseadustiku järgi on karistatav nii noorema kui 18-aastase isiku pornograafias ärakasutamine kui ka tema prostitutsioonile kaasaaitamine.

Termin seksuaalse enesemääramise iga tähendab õiguslikust aspektist aga vanust, alates millest ei ole seksuaalvahekord täisealise ehk üle 18-aastase isikuga viimase jaoks karistatav tegu. Eestis on täna selleks vanuseks 14 aastat.

Ülevaate seksuaalse enesemääramise ea kohta teistes riikides leiate siit: Seksuaalse enesemääratluse vanus.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee