Sa oled siin

Uus eelnõu annab ajakirjanikele õiguse tugineda allikakaitsele

Justiitsministeerium saatis täna kooskõlastusringile eelnõu, millega annab ajakirjanikele seadusega tagatud õiguse tugineda kohtumenetluses allikakaitsele ning aitab paremini kaitsta neid isikuid kellele on õigusvastaselt kahju tekitatud.

Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõuniku Mirjam Rannula sõnul on õigus tugineda allikakaitsele üks ajakirjandusvabaduse teostamise olulisemaid tagatisi. „Täna on allikakaitse reguleeritud ainult ringhäälingus, aga allikakaitse peab olema tagatud kõigile ajakirjanduslikul eesmärgil informatsiooni töötlevatele isikutele.“

Eelnõus käsitatakse ajakirjanduslikul eesmärgil informatsiooni töötleva isikuna eeskätt ajakirjanikku.

Uus eelnõu tagab ajakirjanikele õiguse allikakaitsele tuginedes loobuda kohtumenetluse käigus ütluste andmisest. Väljaspool kohtumenetlust kehtestab eelnõu kohustuse mitte avaldada teavet andnud isiku soovi korral tema identiteeti. Muudel juhtudel on informaatori isiku avaldamine või mitteavaldamine ajakirjaniku enda otsustada.

„Sellise garantii seadustamine aitab tagada ka muid ajakirjandusvabadusele omaseid põhimõtteid, nagu näiteks uurimisvabadus,“ ütles Rannula. „Samuti tugevdaks see ajakirjanduse sõltumatust ja uuriva ajakirjanduse kaitset.“

Lisaks allikakaitse reguleerimisele tugevdab eelnõu ka isiklike õiguste kaitset kahju õigusvastase tekitamise eest, milleks täiendatakse võlaõigusseadust. Sellisteks isiklikeks õigusteks on näiteks kehaline ja eraeluline puutumatus või isiku hea nimi.

Muudatus võimaldaks kohtutel mõista mittevaralise kahju hüvitamisel välja lisaks ka preventiivset kahjuhüvitist. Sellise hüvitise eesmärgiks on mõjutada kahju tekitajat sellistest tegudest tulevikus hoiduma, kuna see oleks talle lisaks kõigele muule ka rahaliselt väga kahjulik.

Eelnõu on saadetud arvamuse avaldamiseks teiste hulgas ka Pressinõukogule, Avaliku Sõna Nõukogule, Eesti Ringhäälingute Liidule  ja  Eesti Ajakirjanike Liidule.

Eelnõu ja seletuskiri on kõigile kättesaadav siin.

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee