Sa oled siin

Uus eelnõu toob seadusesse inimkaubanduse koosseisu

Justiitsministeerium saatis täna kooskõlastusringile eelnõu, millega luuakse karistusseadustikku inimkaubanduse koosseis.

„Seadusemuudatusega luuakse Eestis esimest korda karistusseadustikku eraldi inimkaubanduse kuriteokoosseis. Eelnõu järgi võib inimkaubanduse eesmärk olla näiteks sundida inimene vägivalla või pettuse abil töötama või prostitutsioonile, karistatav on kannatanu värbamine, majutamine või vedu, kui seda tehakse orjastamise või seksuaalse ärakasutamise eesmärgil. Uuendusena muutub inimkaubandusena karistatavaks ka elundi või koe eemaldamise eesmärgil,“ sõnas justiitsminister Kristen Michal

Justiitsministeerium viis 2009. aastal läbi analüüsi, mis näitas, et karistusseadustiku erinevad koosseisud ei kata päris kõiki inimkaubanduse aspekte. Seetõttu hakati vastavat seadusemuudatust eelmisel aastal ette valmistama ning tänaseks on eelnõu kooskõlastusringile saatmiseks valmis.

Eelnõu eesmärk on täiendada karistusseadustiku  regulatsiooni inimkaubandust puudutavas osas, viies selle kooskõlla rahvusvahelistest õigusaktidest tulenevate nõuetega.

 „Ühe olulise muudatusena kaob senises orjastamise koosseisus sisalduv fraas „tahte vastaselt“. See tähendab, et kannatanu nõusolek ei vabasta kurjategijat vastutusest ning süüdistuse esitamiseks orjastamise või inimkaubanduse eest ei ole enam vaja tõendada, et kannatanu ei olnud kuriteo toimepanemisega nõus, mis on praktikute sõnul osutunud üheks kitsaskohaks,“ märkis justiitsminister.

„Täna võib tahte väljaselgitamine teatud juhtudel süüdistuse esitamisel takistuseks saada – näiteks juhtudel, kui mees oma elukaaslast prostitutsioonile sunnib aga ka siis, kui ohvritel lastakse eelnevalt alla kirjutada mahukatele lepingutele, mille kohaselt nad edasisega justkui nõus oleks,“ lisas justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja Astrid Asi

Inimkaubandusena on karistatavad nii teod, mille tagajärjel võib isik sattuda olukorda, kus ta osutub nö ärakasutatuks kui ka isiku sellises olukorras hoidmine. Erinevate ekspluateerimise vormidena on sealjuures loetletud olukorrad, kus isik on sunnitud teise isiku kasuks töötama, osutama teenust, tegelema prostitutsiooniga või laskma ennast muul viisil seksuaalselt ära kasutada, laskma endalt eemaldada elund või kude või täitma muid kohustusi.

Nimetatud teod on karistatavad, kui need on toime pandud nt vägivallaga või pettusega, ära kasutades isiku sõltuvat seisundit või haavatavust jms.

Eelnõu loomisel on Justiitsministeeriumile olnud suureks abiks mitmed vabatahtlike organisatsioonid nt  MTÜ Eluliin, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, Eesti Naiste Varjupaikade Liit, kes on andnud konstruktiivset tagasisidet, mida on eelnõus arvestatud. Samuti on eelnõu koostamisele aidanud kaasa Välisministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium  ning Prokuratuur.

Eelnõu tekst ja seletuskiri on kättesaadav http://eelnoud.valitsus.ee/  

Lugupidamisega

Priit Talv
Pressiesindaja
Justiitsministeerium
Tel: 620 8118
GSM: 5305 6590