Sa oled siin

Vanglate relvastatud üksuse juhtimine kolib Tallinnast Ida-Virumaale

30.07.2019 Justiitsminister Raivo Aeg nimetas alates 1. augustist vanglate relvastatud üksuse ülemaks Meelis Kõrvoja. Sellega viiakse relvastatud üksuse juhtimine Tallinnast Viru vanglasse, mis lihtsustab üksuse juhi koostööd Jõhvis asuva vanglate osakonnaga.

Meelis Kõrvoja on töötanud vanglateenistuses üle üheksa aasta. Praegu töötab Kõrvoja Viru vanglas saateüksuse juhina. Kolleegid iseloomustavad Meelis Kõrvoja kui abivalmis ja vastutulelikku inimest, kelle põhjalikkusest ja konkreetsusest väga lugu peetakse.

Kõrvoja omandas õigusteaduse kõrghariduse Tallinna tehnikaülikoolis ning ta on osalenud rahvusvahelisel sõjaväelisel missioonil Afganistanis. Ta on teeninud kaitseväes ja piirivalves. Meelis Kõrvojal on vanemveebeli auaste ning teda on autasustatud vanglaametniku teeneteristiga.

2001. aastal loodud vanglate relvastatud üksuse eesmärk on ennetada, avastada ja tõkestada erakorralisi sündmusi, mis ohustavad vangla julgeolekut ja sisekorda. Näiteks julgestab üksus ulatuslikke läbiotsimisi vanglates ning osaleb ohtlike kurjategijate saatmisel kohtusse ja vanglasse. Vanglate relvastatud üksus annab vajadusel ametiabi ka politseile avaliku korra tagamisel.

Relvastatud üksuse ülema tööülesanneteks on lisaks üksuse juhtimisele ka erinevate olukordade tegutsemistaktika välja töötamine ning üksuse liikmete täiendkoolituste ja treeningute korraldamine.