Sa oled siin

Viie kohtu direktorina asub tööle Elari Udam

Elari Udam

31.10.2019. Alates 1. novembrist asub Tallinna, Pärnu ja Viru kohtute direktorina tööle Elari Udam, kelle peamiseks ülesandeks on koos kohtu esimeestega juhtida kohtute tööd ja luua head tingimused õigusemõistmiseks.

Kohtu esimeestest ja justiitsministeeriumi esindajatest koosnev konkursikomisjon tegi ministrile ettepaneku nimetada Elari Udam ametisse tema varasema organisatsiooni juhtimise kogemuse ja vajalike isiksuseomaduste tõttu.

Udam oli aastatel 2004-2016 Riigi Kinnisvara AS juhatuse liige, seejärel siirdus erasektorisse ning töötas kuni kohtudirektoriks nimetamiseni Pindi Kinnisvara OÜ ja Pindi Kinnisvarahaldus OÜ juhatuse liikmena.

Elari Udam peab kohtute töö korraldamist väga vastutusrikkaks ja ka põnevaks väljakutseks. „Suure huviga tahan esmalt aru saada, kuidas protsessid toimuvad, tutvuda inimeste, nende mõtete ja ootustega. Esmalt on muidugi vaja teha selgeks, mis arendused ja muudatused on kohtutes pooleli ning sealt edasi  saan panustada uute ideede ja algatustega“, ütles Udam. 

Justiitsministeerium ootab kohtuasutuste koostöö suurenemist õigusemõistmisele tugiteenuste pakkumisel, teenuste edasist tsentraliseerimist ja tööprotsesside uuendamist paberivaba kohtumenetluse saavutamiseks.

„Seoses kohtute tugitegevuse tsentraliseerimisega muutub eelolevatel aastatel ka kohtudirektorite töö. Kohtudirektorid töötavad järjest rohkemates valdkondades ühtse meeskonnana, et erinevad teenused nagu näiteks tõlkimine ja eelarve sujuvalt kokku haakuksid,“ rääkis justiitsministeeriumi asekantsler Viljar Peep.  

Elari Udami ametiaeg kestab viis aastat.