Sa oled siin

Viru vanglas käivitus suvel mahukas koolitusprojekt

Kuriteoennetuse SA eestvedamisel algas Viru vanglas sel suvel uus koolitusprojekt, mis kestab üle kahe aasta ning millest võtab osa kokku umbes 260 noort vangi.


Projekti peamine eesmärk on aidata noortel vangidel omandada eluks vajalikud baasoskused, et nad ei asuks vanglast vabanedes taas kuritegelikule teele. Selleks pakutakse kuni 24-aastastele kinnipeetavatele mitmesuguseid kutseõppe võimalusi. Õppida saab nii puu- kui ka elektritööd, omandada müürsepa ja pottsepa oskused, läbida B-kategooria autojuhikursused või traktoristi koolitus.

Elektritöö kursustel osalejatele õpetataks 80 tunni jooksul selgeks paljud algtõed, mida läheb vaja nii üldehitustöödel kui ka koduses majapidamises. Puutöö kursuse läbijad oskavad 160-tunnise koolituse lõpuks näiteks kokku panna ja soojustada karkassmaja ning valmistada välimööblit. Need, kes on huvitatud müürsepp-pottsepa ametist, saavad 160 tunni jooksul lisaks teoreetiliste teadmiste omandamisele ise suure ahju kokku panna.

Kuna autojuhtimise oskus on eelduseks paljudele töökohtadele, siis on programmi raames võimlik läbida ka B-kategooria autojuhikursused. Teiseks uuenduslikuks tegevuseks on traktoristide koolitus, sest see kutsetunnistus võimaldab tööd saada nii põllumajanduses kui kommunaaltöödel ja teedeehituses. Ühtlasi läbivad kõikidel kutseõppekursustel osalejad ka esmaabi koolituse.

Koolitustele on valitud osalema vangid, kelle riskitase ei ole selleks liialt kõrge ning kes on piisavalt motiveeritud õppima. Vanglaametnike valve on tagatud koolitusklassides ning sõidukitega tehtavate õppesõitude ja eksamite sooritamise ajal.

Lisaks vangide kutseõppele rahastatakse projekti raames ka vanglaametnike meeskonnatöö koolituste läbiviimist, vastastikuseid õppevisiite projekti partneri Inglismaa vanglateenistusega ning antakse välja õppematerjale vanglatöötajatele ning kinnipeetavatele. Ka viiakse koolitusel osalenud vangide seas läbi personaalprofiilide uuring, mille eesmärk on paremini välja selgitada selle sihtrühma tegelikke probleeme ja vajadusi seoses tööturuga, et lõppkokkuvõtteks vähendada korduvkuritegevust läbi suurema tööhõive.

Projekti kogumaksumus on ca 7,7 miljonit krooni, millest ligi 90 protsenti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi struktuurtoetusest ning ülejäänud kümnendiku tasuvad Kuriteoennetuse SA ja Viru vangla.

2009. aasta juulist kuni käesoleva aasta märtsini viidi Viru vanglas sarnaseid kutseõppe kursusi läbi projekti raames, mida rahastati Norra finantsmehhanismist. 
 

Lugupidamisega
Diana Kõmmus

Justiitsministeerium
Avalike suhete talitus
Tel. 620 8118
GSM 533 15431
diana.kommus@just.ee