Sa oled siin

Uudised

13.05.2021|Justiitsministeerium

Täieneb teabevahetus Euroopa Liidu riikide äriregistrite vahel

13.05.21. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks justiitsministeeriumis ette valmistatud eelnõu, millega muudetakse äriseadustikku ja raamatupidamise seadust.
12.05.2021|Justiitsministeerium

Justiitsministeerium avab taas arutelu korteriomandi- ja korteriühistuseaduse üle

12.05.21. Saatsime huvirühmadele arvamuse avaldamiseks eelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK), millega soovitakse lahendada kehtiva korteriomandi- ja korteriühistuseaduse rakendamisel seni üles kerkinud probleemid.
Trepp
06.05.2021|Justiitsministeerium

Justiitsminister: 100 päeva olulisemad tegevused keskendusid korruptsiooni ennetamisele

6.05.2021. Justiitsminister Maris Lauri sõnul on valitsus esimese saja päeva jooksul võtnud vastu mitmeid olulisi otsuseid korruptsiooniriskide vähendamiseks. Heaks on kiidetud korruptsioonivastane tegevuskava ning juhised nii huvide konflikti vältimiseks kui lobistidega suhtlemiseks. 
06.05.2021|Justiitsministeerium

Autorite õiguste eest seismine aitab edendada kogu kultuurimaastikku

05.05.21. Justiitsminister Maris Lauri tutvustas täna riigikogule esimesel lugemisel eelnõu, millega võetakse üle kaks Euroopa Liidu autoriõiguse direktiivi, mis on osaks Euroopa Komisjoni poolt 2016.
Arvutiklaviatuur
05.05.2021|Justiitsministeerium

Digitaalne kriminaalmenetlus hoiab kokku aega ja raha

5.05.2021. Justiitsminister Maris Lauri tutvustas täna riigikogule esimesel lugemisel kriminaalmenetluse seadustiku revisjoni eelnõu, mis muudab kriminaalmenetluse täielikult digitaalseks ja annab paindlikumad võimalused menetluse läbiviimiseks.
03.05.2021|Justiitsministeerium

Vägivallaennetuse kokkulepe seab suurema tähelepanu lapsohvritele ja vaimsele vägivallale

03.05.21. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile vägivalla ennetamise kokkuleppe aastateks 2021-2025, mis seab riigi tegevussuunad järgmiseks viieks aastaks.
Kaitseväelased töötamas arvutiga
03.05.2021|Justiitsministeerium

Töö riigisaladusega muutub paindlikumaks

03.05.21. Justiitsministeerium esitas Vabariigi Valitsusele riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega plaanitavate muudatuste tulemusel muutub töö riigisaladusega tulevikus paindlikumaks.
Tüdrukud selja tagant
30.04.2021|Justiitsministeerium

Justiitsministeerium soovib tõsta seksuaalse enesemääramise eapiiri 16 eluaastale

30.04.2021. Justiitsministeerium saatis täna kooskõlastusringile eelnõu, millega tehakse ettepanek tõsta seksuaalse enesemääramise eapiiri kahe aasta võrra ehk 16 eluaastale. Erandid tehakse noorte omavaheliseks normaalseks seksuaalsuhtluseks.
29.04.2021|Justiitsministeerium

Lauri: justiitsvaldkonna digitaliseerimine tagab õigusriigi toimimise

29.04.21.Valitsuses heaks kiidetud eelarvestrateegia kohaselt jätkatakse justiitsvaldkonnas infotehnoloogiliste vahendite kasutuselevõtu juurutamist, mis aitab kaasa kriminaalmenetluste tõhustamisele, intellektuaalse omandi õiguste tagamisele, vanglateenistuse ja kohtute
28.04.2021|Justiitsministeerium

Esmaspäevast on vanglates taas lubatud pikaajalised kokkusaamised

28.04.2021. Alates 3. maist taastatakse vanglates pikaajalised kokkusaamised.

Lehed