Sa oled siin

Uudised

Tammepuu metsas
21.06.2019|Justiitsministeerium

Riigikaitseks valmistumine ja ohtudele reageerimine muutub ühtsemaks

21.06.2019. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile uue riigikaitseseaduse eelnõu, mis toetab veelgi enam riigikaitse laia käsitlust ja aitab kaasa tõhusale heidutusele, võimaldades kiirelt ja paindlikult reageerida nüüdisaegsetele julgeolekuohtudele.
Raha
20.06.2019|Justiitsministeerium

Tasumata trahve hakkab tulevikus sisse nõudma maksu- ja tolliamet

20.06.2019. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile täitemenetluse reformi kontseptsiooni, millega antakse õigeks ajaks tasumata riiginõuete, nagu näiteks trahvide ja sunniraha, täitmine maksu- ja tolliameti kätte ning kavandatakse kohtutäiturite arvu vähendamist. 
Riigi Teataja veebileht
19.06.2019|Justiitsministeerium

Enamikust kustunud karistustega kohtulahenditest on isikuandmed eemaldatud

19.06.2019. Mai lõpu seisuga on suuremast osast ehk üle 79 000 kohtulahendist, kus inimesele mõistetud karistus on kustunud, isikuandmed eemaldatud, ja puhastatud lahendid uuesti kättesaadavaks tehtud.   
Töö laboris kuriteo tõenditega
17.06.2019|Justiitsministeerium

Aastaks 2030 peab raske vägivallakuritegevus vähenema Euroopa kiireimas tempos

17.06.2019. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile kriminaalpoliitika põhialused kuni aastani 2030, mille järgi on lähituleviku peamisteks eesmärkideks kriminaaljustiitssüsteemi nutikus ja ohvrisõbralikkus; laste ja noorte kriminaaljustiitssüsteemi sattumise ennetamine ning korduvkuritegevusest irdumise toetamine, sealhulgas sõltuvusest ja vaimse tervise häiretest toime pandud õigusrikkumiste ennetamine. 
Justiitsminister Raivo Aeg mälestustseremoonial kõnelemas
14.06.2019|Justiitsministeerium

Täna möödus 78 aastat juuniküüditamisest

14.06.2019. Täna mälestati Maarjamäel kommunismiohvrite memoriaalis enam kui 10 000 inimest, kes langesid 1941. aastal juuniküüditamise ohvriks. 
Ettevõtja arvuti taga
13.06.2019|Justiitsministeerium

Eesti toetab äriühingute lihtsat piiriülest liikumist EL-s

13.06.2019. Justiitsminister Raivo Aeg tegi valitsusele ettepaneku jääda piiriülese liikumise direktiivi vastuvõtmisel erapooletuks, sest läbirääkimistel saavutatud kokkulepe ei täida algatuse algset eesmärki lihtsustada ühingute piiriülest liikumist Euroopa Liidus.
Raha märkmiku vahel
13.06.2019|Justiitsministeerium

Sellest nädalast on avatud omavalitsuste korruptsiooniriskide hindamise keskkond

13.06.2019. Alates sellest nädalast saavad kohalike omavalitsuste volikogude liikmed ja ametiisikud korruptsiooniriskide hindamiseks kasutada veebipõhist interaktiivset korruptsiooniennetuse keskkonda.
Maja sein
11.06.2019|Justiitsministeerium

Justiitsminister teeb ettepaneku lubada poliitiline välireklaam ka aktiivsel valimisperioodil

11.06.2019. Justiitsminister Raivo Aeg saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, millega tühistatakse poliitilise välireklaami ja aktiivse valimisagitatsiooni keeld valimispäeval. Justiitsministri sõnul ei täida need keelud tänapäeval oma eesmärki. 
Euroopa riikide lipud
10.06.2019|Justiitsministeerium

Justiitsminister avaldas Leedule toetust seoses Venemaa alustatud kriminaaluurimisega

10.06.2019. Justiitsminister Raivo Aeg avaldas Luksemburgis toimunud Euroopa justiitsministrite kohtumisel toetust Leedule, kelle kohtunike ja prokuröride osas on Venemaa Föderatsiooni uurimiskomitee alustanud kriminaalmenetlust.
Arvamusfestival 2018
07.06.2019|Justiitsministeerium

Arvamusfestival 2019: arutelud vilepuhujatest tehisintellektini

7.06.2019 Tänavu augustis seitsmendat korda toimuval arvamusfestivalil kutsume õiguse huvilisi kuula

Lehed