Sa oled siin

Uudised

Noor puu metsas
12.08.2021|Justiitsministeerium

Taastav õigus võimaldab konflikte uuel viisil lahendada

12.08.2021. Justiitsministeerium paneb lähiaastatel järjest rohkem rõhku sellele, et süüteomenetluses kasutataks taastavat õigust, mis võimaldab konflikti osapooltel leida ühiselt lahendus teo tagajärgedega toime tulemiseks ning annab ohvritele senisest suurema sõnaõiguse. Taastava õiguse üle arutletakse ka tänavusel Arvamusfestivalil Turvatunde alal. 
Kohtuistung
11.08.2021|Justiitsministeerium

Kohtumenetlus tsiviil- ja haldusasjades muutub paberivabaks

11.08.2021. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, millega kaob ära paberil kohtutoimiku pidamise kohustus ja tulevikus peetakse toimikuid ainult digitaalselt. See muudab kohtumenetluse kiiremaks ja tõhusamaks.
Kiiver
11.08.2021|Justiitsministeerium

Tööalaselt teada saadud rikkumisest teavitajad saavad edaspidi kaitse

11.08.2021. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega antakse tulevikus kaitse inimestele, kes on teavitanud tööalases kontekstis teada saadud rikkumisest.
Tüdruk tänaval
27.07.2021|Justiitsministeerium

Justiitsministeerium otsib noorte probleemse seksuaalkäitumise hindamisvahendite uuringu läbiviijat

27.07.2021. Justiitsministeerium kuulutas välja riigihanke, et leida läbiviija uuringule, mis puudutab probleemse seksuaalkäitumisega noorte mõjutamist kriminaaljustiitssüsteemis.
Riigi Teataja arvutis
26.07.2021|Justiitsministeerium

Kohtulahendid muutuvad tulevikus enne jõustumist avalikuks

26.07.2021. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, millega tahetakse muuta tulevikus kohtulahendid avalikuks juba enne nende jõustumist. Lahendid avalikustatakse Riigi Teatajas kohe pärast nende avalikuks tegemist.
arvutisüsteemid ja inimene
23.07.2021|Justiitsministeerium

EL liikmesriigid leppisid kokku, et EL andmevahetuskanali e-CODEX asukohaks saab Tallinn

22.07.2021. EL Nõukogu juures asuv alaliste esindajate komitee COREPER kiitis heaks EL justiitsvaldkonna piiriülese andmevahetuskanali e-CODEX-i asukohana Tallinnas asuva EL IT-ameti eu-LISA.
Noormees seljaga
22.07.2021|Justiitsministeerium

Vaimne vägivald ja lapsohvrid on lähiaastatel suurema tähelepanu all

22.07.2021. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks vägivallaennetamise kokkuleppe aastateks 2021-2025, mis seab riigi vägivallaennetuse tegevussuunad järgmiseks viieks aastaks. Kokkuleppe fookuses on laste vastu toime pandud ja sooline vägivald. Läbivalt on erinevate teemade puhul rõhk vaimsel vägivallal.
22.07.2021|Justiitsministeerium

Euroopa Komisjon tunnustab Eestit õigusriigi tagamisel

22.07.21. Euroopa Komisjoni avaldas teist korda iga-aastase õigusriigi aruande, mis käsitleb õigusriigi olukorda Euroopa Liidus ja liikmesriikides. Aruandes kinnitatakse, et õigusriik on Eestis jätkuvalt kaitstud.
16.07.2021|Justiitsministeerium

Euroopa justiits- ja siseministrid arutlesid tehisintellekti määruse üle

16.07.21. Täna toimub Sloveenias Ljubljanas Euroopa Liidu justiits- ja siseministrite mitteametlik kohtumine, kus teiste teemade kõrval arutati ka tehisintellekti määruse eelnõu üle.

15.07.2021|Justiitsministeerium

Majandusaasta aruande esitas õigeaegselt vaid 53% kohustatutest

15.07.21. Tähtaegselt ehk 30. juuniks on möödunud aasta majandusaasta aruande registripidajale esitanud 53% aruandekohustuslikest ühingutest. Kokku oli neid juriidilisi isikuid, kes 30.

Lehed