Sa oled siin

Uudised

Riigi Teataja arvutis ja õiguskirjanduse raamatud
15.11.2019|Justiitsministeerium

Justiitsminister: seadus peab olema vajalik, selgelt sõnastatud ja mõjus

15.11.2019. Täna toimuval konverentsil „Tuleviku õigusloome“ arutavad riigi õigusloojad, kuidas luua häid seadusi ja millised on võimalikud tulevikuarengud, millega õigusloojad peavad arvestama.
15.11.2019|Justiitsministeerium

Justiitsministeerium: vangla raamatukogusid ei likvideerita

15.11.2019 Kuna eilne Postimehe artikkel jättis mulje, et vanglaraamatukogud lõpe
14.11.2019|Justiitsministeerium

Raivo Aeg: demokraatlikus õigusriigis peab õigusloome olema avatud ja läbipaistev

13.11.2019 Täna läbis riigikogus esimese lugemise „Õigusloome poliitika põhialused aastani 2030“ eelnõu, mis on pikaajaliseks poliitiliseks suunanäitajaks, millest eelnõude koostamisel, õiguskeele arendamisel ja õigusloojate koo
Paadinina
13.11.2019|Justiitsministeerium

Kriminaalmenetlus olgu tõhus, ohvrisõbralik ja liigse bürokraatiata

13.11.2019. Justiitsminister Raivo Aeg rääkis riigikogus kriminaalpoliitika põhialuseid 2030 tutvustades, et järgnevatel aastatel tuleb kriminaalpoliitikas tegeleda kuriteoohvrite inimsõbraliku kohtlemise, laste ja noorte õigusrikkumiste ning korduvkuritegevuse vähendamisega. 
Alaealine poest lahkumas
12.11.2019|Justiitsministeerium

Noori õigusrikkujaid tuleb varakult märgata

12.11.2019. Norra ja Euroopa Majanduspiirkond eraldasid justiitsministeeriumile 4,7 miljoni eurot selleks, et vähem noori satuks õigusrikkumiste nõiaringi.
Karistusseadustik
09.11.2019|Justiitsministeerium

Raivo Aeg: prokuratuur on teinud viie aastaga läbi suure arengu

9.11.2019. Justiitsminister Raivo Aeg ütles prokuratuuri aastapäeval peetud kõnes, et viimase viie aasta jooksul on prokuratuuris paljud asjad muutunud, koostöö teiste asutustega tõhusamaks muutunud ja kriminaalasju menetletakse kolm korda kiiremini. 
Sigrimigri
05.11.2019|Justiitsministeerium

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni juhiks sai Tanel Kalmet

5.11.2019. Justiitsminister Raivo Aeg kinnitas alates 25. oktoobrist viieks aastaks ametisse patendiameti juures tegutseva tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (TOAK) alaliseks liikmeks ja esimeheks Tanel Kalmeti. 
01.11.2019|Justiitsministeerium

Justiitsministeerium ootab ettepanekuid ettevõtluskliima parandamiseks

1.11.2019 Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile muudatusettepanekud pankrotiseadusele.
Elari Udam
31.10.2019|Justiitsministeerium

Viie kohtu direktorina asub tööle Elari Udam

31.10.2019. Alates 1. novembrist asub Tallinna, Pärnu ja Viru kohtute direktorina tööle Elari Udam, kelle peamiseks ülesandeks on koos kohtu esimeestega juhtida kohtute tööd ja luua head tingimused õigusemõistmiseks. 
Känd
29.10.2019|Justiitsministeerium

Parim kaitse korruptsiooni vastu on inimeste teadlikkus

29.10.2019. Justiitsministeeriumi juhtimisel valmis huvide konflikti vältimise e-õppe koolituste sari, mis on loodud enam kui 100 000 avaliku sektori töötajale.

Lehed