Sa oled siin

Uudised

09.01.2012|Justiitsministeerium

Avatud on konkurss viiele kohtunikukandidaadi kohale

Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi ühele Harju Maakohtu, ühele Tartu Maakohtu ja kolmele Viru Maakohtu kohtunikukandidaadi kohale. 
05.01.2012|Justiitsministeerium

2011. aastal asutati 61% osaühingutest ilma sissemakseta

E-äriregistri andmetel registreeriti 2011. aastal kokku 17 709 ettevõtjat, millest 13 062 olid osaühingud, 24 aktsiaseltsid ja 2507 füüsilisest isikust ettevõtjad ning kokku oli 2012. aasta 2. jaanuari seisuga äriregistris 160 805 registriüksust.
03.01.2012|Justiitsministeerium

Uus halduskohtumenetluse kord kiirendab kohtupidamist

1. jaanuaril jõustus uus halduskohtumenetluse seadustik mis muudab kohtupidamist kiiremaks. Lihtsamaks muutuvad ka paljude menetlusosalistega aga ka vangide kaebustega seotud kohtuasjad.
29.12.2011|Justiitsministeerium

Kohtuekspertidel oli tegus aasta

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) uue hoone ametlikust avamisest saab peagi mööda esimene aasta, mille jooksul on teostatud ligikaudu 45 ekspertiisiliigi peale kokku enam kui 9400 ekspertiisi ja uuringut.
28.12.2011|Justiitsministeerium

Justiitsministeerium kooskõlastas lõppeval aastal 112 eelnõu

Lisaks enda poolt koostatud ja kooskõlastamisele esitatud eelnõudele kooskõlastas valitsuse tasandil õigusloome koordineerimise eest vastutav justiitsministeerium lõppeval aastal teiste ministeeriumide seaduste ja riigikogu otsuste eelnõusid ametlike kooskõlastusringide käigus kokku 112-l korral.
27.12.2011|Justiitsministeerium

Eelnõu tõhustab kontrolli kriminaalhooldusaluste üle

Justiitsministeerium saatis täna kooskõlastusringile eelnõu, millega tugevdatakse kriminaalhooldusametnike järelevalverolli kriminaalhooldusaluste üle ja laiendatakse politseile ametiabi andmise võimalusi.
23.12.2011|Justiitsministeerium

Tallinna vangla uus direktor on Rait Kuuse

Justiitsminister Kristen Michal nimetas täna Tallinna vangla direktoriks Rait Kuuse.
22.12.2011|Justiitsministeerium

Valitsus kinnitas hea õigusloome põhimõtted

Valitsus kiitis täna heaks „Hea õigusloome ja normitehnika eeskirja“, mille eesmärgiks on parandada eelnõude kvaliteeti, suurendada avalikkuse kaasamist ning muuta Eesti õigusruum selgemaks.
21.12.2011|Justiitsministeerium

Karistusregister muutub uuest aastast avalikuks

Uuest aastast tuuakse karistusregister siseministeeriumi juurest justiitsministeeriumi valitsusalasse ning muudetakse avalikuks.
20.12.2011|Justiitsministeerium

Justiitsministeeriumi 2011. aasta olulisemad märksõnad

Justiitsministeeriumi 2011. aasta olulisemad märksõnad olid hea õigusloome, avaliku teenistuse reform, korruptsioonivastane võitlus ja kohtumenetluse kiirendamine koos lõivude vähendamisega
Justiitsminister Kristen Michal:

Lehed