Sa oled siin

Uudised

16.11.2011|Justiitsministeerium

Justiitsminister: Edukamad on riigid, kus kodanikud ise on julgeoleku loojad

Täna toimunud Sisekaitseakadeemia korraldatud konverentsil „Tark turvalisus“ rõhutas justiitsminister Kristen Michal, et sisejulgeolekus mängivad olulist rolli kodanikuühiskonna kaasamine ja ladus koostöö riigi ja kodanikuühiskonna vahel.
16.11.2011|Justiitsministeerium

Justiitsminister andis üle 2011. aasta kodanikujulguse aumärgid

Täna andis justiitsminister Kristen Michal kümnele tublile ja julgele inimesele pidulikult üle kodanikujulguse aumärgid.
15.11.2011|Justiitsministeerium

Uus eelnõu muudab korteriomandiga seotud küsimused igaühele selgemaks ja lihtsamaks

Justiitsministeeriumist esimesele kooskõlastusringile saadetud eelnõu kaotab tänase segase olukorra seoses erinevate korteriomandi valitsemise vormidega ning muudab korteriühistu tegevust läbipaistvamaks andes igale korteriomanikule juurdepääsu oma korteriühistu pangandmetele.
14.11.2011|Justiitsministeerium

Kuritegude arv on vähenenud eelmise aasta esimese kümne kuuga võrreldes 14%

Justiitsministeeriumi statistika kohaselt on käesoleva aasta esimese kümne kuu jooksul registreeritud kuritegude arv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 14% väiksem, märgatavalt on vähenenud varguste, kelmuste ja omavoliliste sissetungide arv ning suurenenud on kehaliste väärkohtlemiste ja ähvar
09.11.2011|Justiitsministeerium

Uus korruptsioonivastase seaduse eelnõu sai valmis

 Justiitsministeerium saatis täna teisele kooskõlastusringile muudetud korruptsioonivastase seaduse eelnõu, mis suurendab avaliku sektori läbipaistvust ning tõhustab huvide deklareerimise süsteemi.
08.11.2011|Justiitsministeerium

Esmakordselt Eestis uuriti korruptsiooniriske tervishoiusektoris

Justiitsministeeriumi ja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE koostöös valmis Eesti esimene tervishoiusektori korruptsiooni käsitlev uuring „Tervishoiusüsteemi pettused ja korruptsiooniriskid“.
04.11.2011|Justiitsministeerium

Viie kuuga on kinnistuportaali kaudu esitatud ligi 9000 avaldust

Selle aasta mais käivitatud kinnistuportaal on viie töös oldud kuuga aidanud inimestel esitada 8767 kinnistamisavaldust, millest 2099 olid esmakinnistamise avaldused.
03.11.2011|Justiitsministeerium

Justiitsministeerium hakkab tegelema piiriülese pankroti ja pärandvara pankroti küsimustega

Justiitsministeeriumil on järgmisel aastal kavas kaardistada piiriülese ja pärandvara pankrotimenetluse probleemid ning teha vajadusel täpsustusi siseriiklikus maksejõuetuse õiguses.
02.11.2011|Justiitsministeerium

Uus Ametlikes Teadaannetes teabe avaldamise kord parandab oluliselt isikuandmete kaitset

1.novembrist kehtib Ametlikes Teadaannetes uus teabe avaldamise kord, mis seab edaspidi teadete avaldamisele eesmärgist tulenevad ajalised piirangud, et kaitsta isikute eraelu puutumatust.
31.10.2011|Justiitsministeerium

Justiitsministeeriumil valmis seksuaalkurjategijate keemilist kastreerimist võimaldav eelnõu

Justiitsministeerium saatis täna kooskõlastusringile eelnõu, mille eesmärgiks on laiendada seksuaalkurjategijatele ravi, sealhulgas keemilise kastreerimise kohaldamise võimalusi karistussüsteemi osana.

Lehed