Sa oled siin

Uudised

14.05.2021|Justiitsministeerium

Justiitsministeerium kuulutab välja stipendiumikonkursi Eesti Vabariigi vanglasüsteemi jäädvustamiseks

14.05.2021. Justiitsministeerium kuulutab välja stipendiumikonkursi „Eesti Vabariigi vanglasüsteemi ajalooraamatu“ koostamiseks. 30 000 euro suuruse stipendiumiga toetatakse eestikeelset uurimustööd ja väärtustatakse Eesti riikluse ajalugu ning aidatakse kaasa selle uurimisele.
13.05.2021|Justiitsministeerium

Täieneb teabevahetus Euroopa Liidu riikide äriregistrite vahel

13.05.21. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks justiitsministeeriumis ette valmistatud eelnõu, millega muudetakse äriseadustikku ja raamatupidamise seadust.
12.05.2021|Justiitsministeerium

Justiitsministeerium avab taas arutelu korteriomandi- ja korteriühistuseaduse üle

12.05.21. Saatsime huvirühmadele arvamuse avaldamiseks eelnõu väljatöötamiskavatsuse (VTK), millega soovitakse lahendada kehtiva korteriomandi- ja korteriühistuseaduse rakendamisel seni üles kerkinud probleemid.
Trepp
06.05.2021|Justiitsministeerium

Justiitsminister: 100 päeva olulisemad tegevused keskendusid korruptsiooni ennetamisele

6.05.2021. Justiitsminister Maris Lauri sõnul on valitsus esimese saja päeva jooksul võtnud vastu mitmeid olulisi otsuseid korruptsiooniriskide vähendamiseks. Heaks on kiidetud korruptsioonivastane tegevuskava ning juhised nii huvide konflikti vältimiseks kui lobistidega suhtlemiseks. 
06.05.2021|Justiitsministeerium

Autorite õiguste eest seismine aitab edendada kogu kultuurimaastikku

05.05.21. Justiitsminister Maris Lauri tutvustas täna riigikogule esimesel lugemisel eelnõu, millega võetakse üle kaks Euroopa Liidu autoriõiguse direktiivi, mis on osaks Euroopa Komisjoni poolt 2016.
Arvutiklaviatuur
05.05.2021|Justiitsministeerium

Digitaalne kriminaalmenetlus hoiab kokku aega ja raha

5.05.2021. Justiitsminister Maris Lauri tutvustas täna riigikogule esimesel lugemisel kriminaalmenetluse seadustiku revisjoni eelnõu, mis muudab kriminaalmenetluse täielikult digitaalseks ja annab paindlikumad võimalused menetluse läbiviimiseks.
03.05.2021|Justiitsministeerium

Vägivallaennetuse kokkulepe seab suurema tähelepanu lapsohvritele ja vaimsele vägivallale

03.05.21. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile vägivalla ennetamise kokkuleppe aastateks 2021-2025, mis seab riigi tegevussuunad järgmiseks viieks aastaks.
Kaitseväelased töötamas arvutiga
03.05.2021|Justiitsministeerium

Töö riigisaladusega muutub paindlikumaks

03.05.21. Justiitsministeerium esitas Vabariigi Valitsusele riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega plaanitavate muudatuste tulemusel muutub töö riigisaladusega tulevikus paindlikumaks.
Tüdrukud selja tagant
30.04.2021|Justiitsministeerium

Justiitsministeerium soovib tõsta seksuaalse enesemääramise eapiiri 16 eluaastale

30.04.2021. Justiitsministeerium saatis täna kooskõlastusringile eelnõu, millega tehakse ettepanek tõsta seksuaalse enesemääramise eapiiri kahe aasta võrra ehk 16 eluaastale. Erandid tehakse noorte omavaheliseks normaalseks seksuaalsuhtluseks.
29.04.2021|Justiitsministeerium

Lauri: justiitsvaldkonna digitaliseerimine tagab õigusriigi toimimise

29.04.21.Valitsuses heaks kiidetud eelarvestrateegia kohaselt jätkatakse justiitsvaldkonnas infotehnoloogiliste vahendite kasutuselevõtu juurutamist, mis aitab kaasa kriminaalmenetluste tõhustamisele, intellektuaalse omandi õiguste tagamisele, vanglateenistuse ja kohtute

Lehed