Sa oled siin

Uudised

Notari silt
03.04.2020|Justiitsministeerium

Notariaalse kaugtõestamise võimalused laienevad oluliselt

3.04.2020. Hiljaaegu käivitunud notariaalse kaugtõestamise võimalused laienevad oluliselt. Edaspidi on võimalik tõestada ka näiteks kinnisvaratehinguid üle videosilla, oma kodust või kontorist lahkumata. Kuigi esialgu oli uut lahendust kavas katsetada järk-järgult, siis koroonaviiruse leviku piiramiseks ning samas oluliste riiklike teenuste tagamiseks, otsustas justiitsministeerium kiirendada kaugtõestuse rakendamist.
Arvutid
02.04.2020|Justiitsministeerium

Süüteomenetluses saab hakata kasutama rohkem digilahendusi

2.04.2020. Valitsus kiitis täna heaks justiitsministeeriumi eelnõu, mis võimaldab kasutada kriminaal- ja väärteomenetluses rohkem digilahendusi ning seeläbi vähendada füüsilist kontakti menetlustoimingute tegemisel. Tegemist on ühe osaga valitsuse koondeelnõust, mis on mõeldud COVID-19 tõrjumiseks.
Laevanina
02.04.2020|Justiitsministeerium

Kriisi tõttu makseraskustesse sattunud ettevõtjad saavad lisaaega

2.04.2020. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, mis peatab eriolukorra ja sellele järgneva kahe kuu pikkuse perioodi jooksul ettevõtete jaoks pankrotiavalduste esitamise kohustuse ja kehtestab võlausaldajatele pankrotiavalduse esitamise keelu. Muudatus annab ettevõtjatele võimaluse oma majandustegevust vastavalt tekkinud olukorrale kohandada ja kasutada riigi pakutavaid abimeetmeid.
Kohtunik talaaris
02.04.2020|Justiitsministeerium

Kohtuasju saab tulevikus vajadusel teise kohtusse ümber suunata

2.04.2020. Valitsus kiitis heaks justiitsministeeriumis ette valmistatud eelnõu, mis annab kohtutele paindlikumad võimalused suure töökoormusega tegeleda. Eelnõu annab õiguse suunata kohtuasju lahendamiseks teise sama astme kohtusse või kohtunikke vabatahtlikku menetluslähetusse, kui see on vajalik õigusemõistmise toimimiseks.
Käed, mille vahel on paragrahvimärk.
01.04.2020|Justiitsministeerium

Riigi toetatava õigusabi andmise kord muutub

1.04.2020. Riigi toetatava õigusabi andmise kord muutub nii, et alates 1. maist on esimesed kaks tundi õigusnõu inimestele jätkuvalt 5 euro suuruse omaosaluse eest, edasi saab 13 tundi õigusabi hinnaga 40 eurot tunni eest, mis on oluliselt soodsam turu keskmisest.
Minister Raivo Aeg Maarjamäe memoriaalil pärga asetamas.
25.03.2020|Justiitsministeerium

Minister Raivo Aeg asetas küüditatute mälestuseks Maarjamäe memoriaalile pärja kogu Eesti rahva eest

25.03.2020. Et hoida kõigi inimeste tervist, jäi traditsiooniline 25. märtsi mälestustseremoonia Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaalis tänavu ära. Raivo Aeg asetas märtsiküüditatute mälestuseks pärja kogu Eesti rahva eest.
Märtsiküüditamise kampaania: "Süüta küünal koduaknal" poster.
25.03.2020|Justiitsministeerium

Justiitsminister Raivo Aeg kutsub küüditatute mälestuseks koduaknal küünalt süütama

25.03.2020. Märtsiküüditatute mälestustseremoonia jääb tänavu traditsioonilisel kujul Maarjamäe memoriaalil ära, et hoida kõigi inimeste tervist. Minister Raivo Aeg asetab memoriaalile pärja kogu Eesti rahva eest. Justiitsministeerium ja vabaühendused kutsuvad täna mälestuseks koduaknal küünalt süütama.
Mees hoidmas portfelli.
20.03.2020|Justiitsministeerium

Justiitsministeerium kutsub esitama pakkumisi ettevõtluserialade õppekavade analüüsiks

20.03.2020. Justiitsministeerium kuulutas välja hanke, et analüüsitaks ülikoolide ettevõtluserialasid ja seda, kuidas on neis käsitletud ärieetika, korruptsiooni ja majandusalaseid süütegusid puudutavaid teemasid.  
19.03.2020|Justiitsministeerium

Kohtute haldamise nõukoja soovitused eriolukorra ajaks

19.03.2020. Kohtute haldamise nõukoda andis soovitused, kuidas tagada Eesti kohtutes õigusemõistmise  toimimine eriolukorra ajal, vältides samas COVID-19 viiruse levikut kohtunike, kohtuteenistujate ja menetlusosaliste ning teiste õigusemõistmisega seotud inimeste seas.
Õiguskaalud.
18.03.2020|Justiitsministeerium

Eriolukorra õigusaktid ja tõlked on kättesaadavad Riigi Teatajas

18.03.2020. Riigi Teataja esilehel on otselinkidena kättesaadavad kõik eriolukorda sätestavad õigusaktid (www.riigiteataja.ee).  

Lehed