Sa oled siin

Uudised

Kaks naist istumas
29.09.2021|Justiitsministeerium

30. septembril tuleb taas avalikustada kohtumised lobistidega

29.09.2021. Justiitsministeerium tuletab meelde, et 30. septembril on valitsusasutuste kõrgetel ametiisikutel taas kohustus avalikustada oma selle kvartali kohtumised lobistidega. 
Justiitsminister ja siseminister allkirja andmas
28.09.2021|Justiitsministeerium

Süüteomenetlus muutub digitaalseks ning asjatut bürokraatiat vältivaks

28.09.2021. Justiitsminister ja siseminister allkirjastasid kokkuleppe, mille eesmärk on aastaks 2025 digitaliseerida suur osa süüteomenetlusest selleks, et süütegude uurimises oleks võimalik kasutada kaasaegseid lahendusi. Digitaalne menetlus arvestab rohkem kannatanu vajadustega, kaitseb enam menetlusosaliste õigusi ning lihtsustab oluliselt piiriüleste juhtumite lahendamist. 
Arvuti ja käed
24.09.2021|Justiitsministeerium

Kättetoimetatavaid määrusi kuvatakse edaspidi e-äriregistrisse sisse logides

24.09.2021. Alates 27. septembrist toimetatakse trahvihoiatused, trahvid ja muud registriosakonna kättetoimetamist vajavad määrused isikutele kätte e-äriregistri kaudu, kui nad sinna sisse logivad. 
Linnud traadil
23.09.2021|Justiitsministeerium

Monopolid peavad hakkama maksma järelevalvetasu

23.09.2021. Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, mille järgi peavad monopolid hakkama alates järgmisest aastast maksma järelevalvetasu suurusjärgus 0,02-0,2% reguleeritud ettevõtja käibest.
Kohtunik laua taga
23.09.2021|Justiitsministeerium

Kohus saab edaspidi tsiviilasjades senisest enam lihtmenetlusi kasutada

23.09.2021. Valitsus kiitis täna heaks eelnõu, mis annab kohtule tsiviilasjades võimaluse senisest enam lihtsustatud menetlusi kasutada, mis toovad osapooltele kiirema lahendi. Samuti muutub kohtudokumentide kättetoimetamine tõhusamaks ja tsiviil- ning haldusasjades kohtusse pöördumisel tõusevad riigilõivud.
22.09.2021|Justiitsministeerium

Teabevahetus Euroopa Liidu riikide äriregistrite vahel täieneb

22.09.21. Justiitsminister Maris Lauri tutvustas esimesel lugemisel riigikogule eelnõu, millega muudetakse äriseadustikku ja raamatupidamise seadust.
Noor puu metsas
06.09.2021|Justiitsministeerium

Monopoolsed ettevõtted peavad hakkama maksma järelevalvetasu

6.09.2021. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega tuleb monopoolses seisus ettevõtetel hakata tulevikus maksma järelevalvetasu suurusjärgus 0,02-0,2% reguleeritud ettevõtja käibest.
Animatsioon sülearvuti ekraanist pusletükkidega
01.09.2021|Justiitsministeerium

Sellest nädalast saab kasutada uut e-äriregistrit

1.09.2021. Sellel nädalal alustas tööd uus e-äriregistri portaal aadressil ariregister.rik.ee, mis koondab mugavalt ühte keskkonda kõik senised äriregistri teenused. 
Kohtuvasar
01.09.2021|Justiitsministeerium

Kohtumenetlus muutub lihtsamaks ja kiiremaks

1.09.2021. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, millega on kavas laiendada maksekäsu kiirmenetluse ja lihtmenetluse kasutamise võimalusi tsiviilasjades, misläbi on võimalik kiiremini lahendada kohtusse esitatud avaldusi ning tõhustada kohtudokumentide kättetoimetamist. Samuti plaanitakse tõsta kümme aastat muutumatuna püsinud riigilõive tsiviil- ja haldusasjades kohtusse pöördumisel ning ka registriosakonda avalduste esitamisel.
Vabaduse Tammepärja aumärgi laureaadid koos justiitsministri ja komisjoniga.
31.08.2021|Justiitsministeerium

Justiitsminister andis 32 inimesele üle Vabaduse Tammepärja aumärgid

​31.08.2021. Täna tunnustas justiitsminister Maris Lauri Vabaduse Tammepärja aumärgiga 32 inimest, kellel on väärilisi teeneid Eesti riigi ja rahva lähiajaloo mälestuse hoidmisel ja edasi andmisel, vabadusvõitluses ja relvastatud ning relvastamata vastupanuliikumises osalemisel, samuti Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise jäädvustamisel.

Lehed