Sa oled siin

Uudised

05.08.2010|Justiitsministeerium

Valitsus toetas keskkonnaõiguse koondamist ühte seadusesse

Valitsus kiitis täna heaks eelnõu, millega kehtestatakse esimest korda Eesti õiguses seni puudunud keskkonnaõiguse üldosa, kuhu koondatakse kõik keskkonnaalased õigusaktid.
29.07.2010|Justiitsministeerium

Inventuur tõi välja vead narkolao pidamisel

Inventuur Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) laos tõi välja mitmeid puudujääke narkootilise aine käitlemisel, sealhulgas laoarvestuses, hoiutingimustes, pakendamismeetodites ning hävitamiste läbiviimisel.
27.07.2010|Justiitsministeerium

Eelnõu muudab riigi poolt tekitatud kahju hüvitamise korda

Justiitsministeerium saatis täna kooskõlastusringile seaduseelnõu, mis laiendab õigusemõistmise käigus tekitatud kahju hüvitamise võimalusi ja täpsustab riigipoolset vastutust olukorras, kus kohus on õigusmõistmise normi olulise rikkumise tõttu isikule kahju tekitanud.
22.07.2010|Justiitsministeerium

Varguste sagenemine on tõstnud kuritegude üldarvu

Käesoleva aasta esimesel poolel registreeriti Eestis kuritegusid viis protsenti enam kui mullu samal perioodil, seejuures kasvas varguste arv enam kui kümnendiku võrra.
16.07.2010|Justiitsministeerium

Justiitsministrid avasid uue Euroopa õigusportaali

Täna Brüsselis toimunud justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikul kohtumisel avati uus Euroopa e-õiguskeskkonna portaal.
05.07.2010|Justiitsministeerium

Kinnistustoimiku dokumentidega nüüd võimalik tutvuda ka veebis

E-kinnistusraamatu kõige uuemad arendused võimaldavad inimestel nüüdsest tutvuda kõigi kinnistustoimikusse kuuluvate dokumentidega kodunt lahkumata.
05.07.2010|Justiitsministeerium

EN küberkuritegevuse vastast komiteed hakkab juhtima Eesti ekspert

Euroopa Nõukogu arvutikuritegevusvastase konventsiooni komitee valis oma viimasel kohtumisel komitee presidendiks justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõuniku Markko Künnapu.
01.07.2010|Justiitsministeerium

Riigi kahjuks tehtud kohtulahendite arv on vähenenud

Justiitsministeeriumis valminud analüüsist selgus, et 2009. aastal jõustus varasema aastaga võrreldes vähem kohtulahendeid, kus menetlusosaliseks oli minister, maavanem või riigisekretär, samuti on vähenenud riigi kahjuks tehtud kohtulahendite arv.
01.07.2010|Justiitsministeerium

Majandusaasta aruanded on esitanud üle 60% äriühingutest

Täna hommikuks olid oma aruanded esitanud  üle 60% äriühingutest, mis on mõnevõrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal.

Lehed