Sa oled siin

Uudised

14.04.2010|Justiitsministeerium

Eesti on lähedal GRECO soovituste täitmisele

Justiitsministeerium kaitses Euroopa Nõukogu juures asuva korruptsioonivastase riikide ühenduse (GRECO) juures Eesti vahearuannet, mille kohaselt on riik 17st soovitusest osaliselt või täielikult täitnud juba 15.
08.04.2010|Justiitsministeerium

Äriseadustiku muudatused loovad ettevõtlusele viljaka pinnase

Valitsus kiitis täna heaks konkurentsivõimelise osaühingu eelnõu, mille eesmärgiks on lihtsustada ettevõtlusega alustamist ning muuta Eesti majanduskeskkond seeläbi edukamaks ja arenemisvõimelisemaks.
06.04.2010|Justiitsministeerium

Eelnõuga täiendatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadust

Justiitsministeerium saatis täna kooskõlastusringile eelnõu, millega tehakse euro tulekuks vajalikke täiendusi ning kõrvaldatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse rakendamisel ilmnenud kitsaskohad.
26.03.2010|Justiitsministeerium

Notarid võtavad aasta kokku

Täna toimub Tartus Notarite Koja aastakoosolek, kus tehakse kokkuvõtteid möödunud aasta tegevustest ning tutvustatakse 2010. aasta plaane, sealhulgas kinnitatakse koja majandusaasta aruanne ning uus eelarve.
22.03.2010|Justiitsministeerium

Justiitsministeerium moodustab uued vanglakomisjonid

Justiitsministeerium moodustab uued vanglakomisjonid, mille eesmärgiks on teostada avalikkuse kontrolli vanglate tegevuse üle ning aidata kaasa vanglasüsteemi eesmärkide täitmisele.
19.03.2010|Justiitsministeerium

Viru vanglas jõudis lõpule mahukas koolitusprojekt

Viru vanglas jõudis lõpule mahukas projekt „Eesti vanglasüsteemi tugevdamine“, mida rahastati Norra finantsmehhanismi raames.
19.03.2010|Justiitsministeerium

Uus koda suurendab täituri- ja halduriameti usaldusväärsust

Täna kogunes esmakordselt sel aastal loodud kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koda, mis hakkab analoogiliselt notarite koja ja advokatuuriga seisma hea täituri ja halduri kutsetegevuse arendamise, prestii¾i, liikmete koolitamise ja eetilise järelevalve eest.
18.03.2010|Justiitsministeerium

Veel allikakaitse eelnõust, ehk millest rääkimata jäeti

Justiitsministeerium peab vajalikuks selgitada allikakaitse eelnõuga seoses järgmiseid olulisi punkte, mis seni meedias väljatoomist pole leidnud.
18.03.2010|Justiitsministeerium

Ministeerium ootab valitsuse toetust ettevõtlust soodustavale eelnõule

Justiitsminister Rein Lang loodab tänasel kabinetiistungil valitsuse toetust äriseadustiku muudatustele, mille kohaselt oleks võimalik Eestis osaühingute asutamine ilma osakapitali sissemakseta.
11.03.2010|Justiitsministeerium

Kõige retsidiivsemad on vargad ja kelmid

Justiitsministeeriumis valminud retsidiivsuse uuringust selgus, et kõige kõrgem on korduskuritegevuse määr vargusi ja kelmusi toime pannud isikute ning kõige madalam seksuaalkurjategijate puhul.

Lehed