Sa oled siin

Uudised

19.05.2010|Justiitsministeerium

Kinnipeetav põgenes Merimetsa haiglast

Täna öösel kell 2 põgenes Merimetsa haiglast vahistatu Vjat¹eslav Vassekin.
14.05.2010|Justiitsministeerium

Keskkonnaõiguse kodifitseerimise esimene etapp on lõppenud

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile seadustiku eelnõu, millega kehtestatakse esimest korda Eesti õiguses seni puudunud keskkonnaõiguse üldosa.
12.05.2010|Justiitsministeerium

Kohtuekspertiisilaborite usaldusväärsus sai taas kinnitust

Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi (EKEI) laborid ja kvaliteedijuhtimissüsteem läbisid edukalt iga-aastased sertifitseerimisauditid, lisaks akrediteeriti ka uusi valdkondi.
07.05.2010|Justiitsministeerium

Rein Lang kohtus USA justiitsministriga

Justiitsminister Rein Lang osales USAs kõrgetasemelisel küberjulgeolekukonverentsil ning kohtus FBI asedirektor Louis Greveri ja oma USA kolleegi Eric Holderiga.
04.05.2010|Justiitsministeerium

Tasuta õigusabi andmine jätkub

Justiitsministeerium kinnitab, et tasuta õigusabi andmine ei lõpe ka peale õigusinfo portaali avamist.
Ministeeriumi asekantsleri Marko Aaviku sõnul korraldati MTÜdele ja SAdele konkurss toetuse taotlemiseks tasuta õigusabi andmiseks ka sel aastal.
27.04.2010|Justiitsministeerium

Ida-Virumaal on vaja parandada kvaliteetse õigusteenuse kättesaadavust

Justiitsministeerium ja advokatuur kutsusid kokku töögrupi, mille ülesandeks on pakkuda välja lahendusi kvaliteetse õigusteenuse kättesaadavuse parandamiseks Ida-Virumaal.
20.04.2010|Justiitsministeerium

Justiitsministeerium soovib karistusregistri avalikuks muuta

Justiitsministeerium saatis täna kooskõlastusringile eelnõu, millega tuuakse karistusregister siseministeeriumi alt justiitsministeeriumi juurde ning nähakse ette karistusregistri andmete  avalikkus.
14.04.2010|Justiitsministeerium

Eesti on lähedal GRECO soovituste täitmisele

Justiitsministeerium kaitses Euroopa Nõukogu juures asuva korruptsioonivastase riikide ühenduse (GRECO) juures Eesti vahearuannet, mille kohaselt on riik 17st soovitusest osaliselt või täielikult täitnud juba 15.
08.04.2010|Justiitsministeerium

Äriseadustiku muudatused loovad ettevõtlusele viljaka pinnase

Valitsus kiitis täna heaks konkurentsivõimelise osaühingu eelnõu, mille eesmärgiks on lihtsustada ettevõtlusega alustamist ning muuta Eesti majanduskeskkond seeläbi edukamaks ja arenemisvõimelisemaks.
06.04.2010|Justiitsministeerium

Eelnõuga täiendatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadust

Justiitsministeerium saatis täna kooskõlastusringile eelnõu, millega tehakse euro tulekuks vajalikke täiendusi ning kõrvaldatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse rakendamisel ilmnenud kitsaskohad.

Lehed