Sa oled siin

Uudised

Ettevõtja arvuti taga
09.12.2019|Justiitsministeerium

Ettevõtted saavad alates tänasest veebis oma korruptsiooniriske hinnata

9.12.2019. 9. detsember on rahvusvaheline korruptsioonivastane päev. Alates tänasest on ettevõtjatel võimalik täita veebis test, mis aitab neil hinnata oma korruptsioonivastaseid tegevusi. 
Graafikud arvutiekraanidel
04.12.2019|Justiitsministeerium

Advokaadibüroo analüüs: pensionisamba reform on põhiseadusega kooskõlas

4.12.2019. Justiitsministri tellitud ja advokaadibüroo Glikman Alvin LEVIN läbi viidud analüüsis järeldati, et pensionireform praegusel kujul on põhiseadusega kooskõlas. 
Euroopa Liidu riikide lipud
03.12.2019|Justiitsministeerium

Digitaalsed lahendused aitavad kiirendada piiriüleste kohtuasjade menetlemist EL-s

3.12.2019. Justiitsminister Raivo Aeg osales täna Brüsselis toimuval Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogul, kus üheks peamiseks teemaks oli piiriüleste kohtumenetluste kiirendamine tsiviilasjades digitaalsete lahenduste abil. 
Arvuti ja raamatud
03.12.2019|Justiitsministeerium

Muutub tasuta õigusnõustamise saamise sissetuleku määr

3.12.2019. Justiitsministeerium saatis lepingupartnerile arvamuse avaldamiseks määruse eelnõu, millega saaksid edaspidi tasuta õigusnõustamist inimesed, kelle palk on kuni 1700 eurot ja seeläbi jõuab abi paremini nende inimesteni, kes seda enim vajavad.  
karistusseadustik
02.12.2019|Justiitsministeerium

Justiitsminister: riigireeturid ja korduvalt karistatud seksuaalkurjategijad ei tohi ennetähtaegselt vabaneda

2.12.2019. Justiitsministeerium asub koostama väljatöötamiskavatsust karistusseadustiku muutmiseks, et teatud kuriteoliikide puhul, näiteks riigi- ja inimsusevastased kuriteod, ei oleks inimesel võimalik ennetähtaegselt vangistusest vabaneda. See muudatus ei puuduta eluaegset karistust kandvaid vange.
Aeg ja Reynders
02.12.2019|Justiitsministeerium

Aeg rõhutas kohtumisel justiitsvoliniku Reynders’ga digitaliseerimise olulisust

2.12.2019. Justiitsminister Raivo Aeg kohtus täna Brüsselis Euroopa Komisjoni uue justiitsvoliniku Didier Reyndersiga, et rääkida EL-s justiitsvaldkonna digitaliseerimise olulisusest nii kuritegude avastamisel ja ärahoidmisel kui inimeste õiguste paremal kaitsmisel. 
Anres Parmas
29.11.2019|Justiitsministeerium

Justiitsminister esitab riigi peaprokuröri kandidaadiks Andres Parmase

29.11.2019. „Andres Parmasel on töökogemus eritasandite kohtutest. Tema kandidatuuri toetavad kindlasti nii kõnekas akadeemiline taust kui ka aktiivne panustamine kriminaalõiguse arendamisse rahvusvaheliselt,“ selgitas justiitsminister Raivo Aeg.
Raha
28.11.2019|Justiitsministeerium

Kohtutäitur ei saa enam tulevikus töövõime kaotanult ettemaksu küsida

28.11.2019. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis tagab, et kohtutäiturid ei või enam edaspidi töövõime kaotanutelt ettemaksu küsida, muutuvad täiturite tasud, ühtlustuvad  notarite ja kohtutäiturite rahatrahvi piirmäärad distsiplinaarsüüteo korral ning notarina ametisse astuvate inimeste tase muutub koha täitmisel paremini võrreldavaks. 
vasar
28.11.2019|Justiitsministeerium

Riik moodustab olemasolevate kohtute juurde riigikaitsekolleegiumi

28.11.2019 Valitsus kiitis heaks muudatusettepanekud kriminaalmenetluse seadustikus, karistusseadustikus ja kohtute seaduses, et tagada süüteo- ja kohtumenetluste kiire ja tõhus läbiviimine ning kohtute ressursi parem ja säästlikum kasutamine ajal, mil kaitseolukorra lahendamiseks on väljakuulutatud erakorraline seisukord või sõjaseisukord.
linnavaade
26.11.2019|Justiitsministeerium

Kinnistusraamatus saab edaspidi otsinguid teha vaid ennast autentides

26.11.2019. Alates selle nädala algusest saab isikuandmete paremaks kaitseks elektroonilises kinnistusraamatus inimese nime järgi päringuid teha vaid ennast autentides, näiteks ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi kaudu sisse logides.

Lehed