Sa oled siin

Uudised

08.07.2019|Justiitsministeerium

7. juulil avavanglasse mitte naasnud vang leiti üles

7.07.2019. Pühapäeval, 7. juulil 2019, ei naasnud ettenähtud ajaks avavanglasse Viru vangla kinnipeetav Jevgeni Borovitšov (pildil). Kinnipeetav naases avavanglasse 8. juulil.
Laste jalgratas
27.06.2019|Justiitsministeerium

Sel aastal keskendub kuriteoennetuse toetus vangis olevatele vanematele

27.06.2019. Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi kuritegevuse ennetamise toetuse andmiseks projektile, mis aitab kaasa vanglas viibivate emade vanemlike oskuste parandamisele.
25.06.2019|Justiitsministeerium

Euroopa Liidus ühtlustusid reeglid piiriülestes perekonnavaidlustes

25.06.2019 Euroopa nõukogu võttis vastu uuendatud nn Brüssel IIa määruse, mis täpsustab piiriülest kohtualluvuse regulatsiooni ning millega luuakse võimalus perekonnaasjades lahendite automaatseks tunnistamiseks ilma erimenetluseta.
Kohtuvasar ja dokumendid
22.06.2019|Justiitsministeerium

Vahekohus jättis Tallinna Vee hagi rahuldamata

22.06.2019. Maailmapanga juures asuv rahvusvaheline vahekohus otsustas täna jätta AS Tallinna Vee ja United Utilities (Tallinn) B.V hagi Eesti riigi vastu rahuldamata. Tallinna veetarbijad on otsusega säästnud vähemalt 67,5 miljonit eurot. 
Tammepuu metsas
21.06.2019|Justiitsministeerium

Riigikaitseks valmistumine ja ohtudele reageerimine muutub ühtsemaks

21.06.2019. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile uue riigikaitseseaduse eelnõu, mis toetab veelgi enam riigikaitse laia käsitlust ja aitab kaasa tõhusale heidutusele, võimaldades kiirelt ja paindlikult reageerida nüüdisaegsetele julgeolekuohtudele.
Raha
20.06.2019|Justiitsministeerium

Tasumata trahve hakkab tulevikus sisse nõudma maksu- ja tolliamet

20.06.2019. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile täitemenetluse reformi kontseptsiooni, millega antakse õigeks ajaks tasumata riiginõuete, nagu näiteks trahvide ja sunniraha, täitmine maksu- ja tolliameti kätte ning kavandatakse kohtutäiturite arvu vähendamist. 
Riigi Teataja veebileht
19.06.2019|Justiitsministeerium

Enamikust kustunud karistustega kohtulahenditest on isikuandmed eemaldatud

19.06.2019. Mai lõpu seisuga on suuremast osast ehk üle 79 000 kohtulahendist, kus inimesele mõistetud karistus on kustunud, isikuandmed eemaldatud, ja puhastatud lahendid uuesti kättesaadavaks tehtud.   
Töö laboris kuriteo tõenditega
17.06.2019|Justiitsministeerium

Aastaks 2030 peab raske vägivallakuritegevus vähenema Euroopa kiireimas tempos

17.06.2019. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile kriminaalpoliitika põhialused kuni aastani 2030, mille järgi on lähituleviku peamisteks eesmärkideks kriminaaljustiitssüsteemi nutikus ja ohvrisõbralikkus; laste ja noorte kriminaaljustiitssüsteemi sattumise ennetamine ning korduvkuritegevusest irdumise toetamine, sealhulgas sõltuvusest ja vaimse tervise häiretest toime pandud õigusrikkumiste ennetamine. 
Justiitsminister Raivo Aeg mälestustseremoonial kõnelemas
14.06.2019|Justiitsministeerium

Täna möödus 78 aastat juuniküüditamisest

14.06.2019. Täna mälestati Maarjamäel kommunismiohvrite memoriaalis enam kui 10 000 inimest, kes langesid 1941. aastal juuniküüditamise ohvriks. 
Ettevõtja arvuti taga
13.06.2019|Justiitsministeerium

Eesti toetab äriühingute lihtsat piiriülest liikumist EL-s

13.06.2019. Justiitsminister Raivo Aeg tegi valitsusele ettepaneku jääda piiriülese liikumise direktiivi vastuvõtmisel erapooletuks, sest läbirääkimistel saavutatud kokkulepe ei täida algatuse algset eesmärki lihtsustada ühingute piiriülest liikumist Euroopa Liidus.

Lehed