Sa oled siin

Uudised

Karistusseadustik
09.11.2019|Justiitsministeerium

Raivo Aeg: prokuratuur on teinud viie aastaga läbi suure arengu

9.11.2019. Justiitsminister Raivo Aeg ütles prokuratuuri aastapäeval peetud kõnes, et viimase viie aasta jooksul on prokuratuuris paljud asjad muutunud, koostöö teiste asutustega tõhusamaks muutunud ja kriminaalasju menetletakse kolm korda kiiremini. 
Sigrimigri
05.11.2019|Justiitsministeerium

Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni juhiks sai Tanel Kalmet

5.11.2019. Justiitsminister Raivo Aeg kinnitas alates 25. oktoobrist viieks aastaks ametisse patendiameti juures tegutseva tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (TOAK) alaliseks liikmeks ja esimeheks Tanel Kalmeti. 
01.11.2019|Justiitsministeerium

Justiitsministeerium ootab ettepanekuid ettevõtluskliima parandamiseks

1.11.2019 Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile muudatusettepanekud pankrotiseadusele.
Elari Udam
31.10.2019|Justiitsministeerium

Viie kohtu direktorina asub tööle Elari Udam

31.10.2019. Alates 1. novembrist asub Tallinna, Pärnu ja Viru kohtute direktorina tööle Elari Udam, kelle peamiseks ülesandeks on koos kohtu esimeestega juhtida kohtute tööd ja luua head tingimused õigusemõistmiseks. 
Känd
29.10.2019|Justiitsministeerium

Parim kaitse korruptsiooni vastu on inimeste teadlikkus

29.10.2019. Justiitsministeeriumi juhtimisel valmis huvide konflikti vältimise e-õppe koolituste sari, mis on loodud enam kui 100 000 avaliku sektori töötajale.
üleskutse pilt
28.10.2019|Justiitsministeerium

Kuriteoohvrid saavad nüüd veebis riigile tagasisidet anda

28.10.2019. Justiitsministeeriumi eestvedamisel avati eelmise nädala lõpust kuriteoohvriks langenud inimestele veebipõhine tagasiside andmise vorm, kus ohvritel on võimalik anonüümselt teada anda, milline oli nende kogemus riigiga suhtlemisel ja kuidas neid koheldi. 
Justiitsminister kõnelemas
24.10.2019|Justiitsministeerium

Riik peab kuriteoohvreid aitama nii Eestis kui välismaal

24.10.2019. Justiitsminister Raivo Aeg rääkis tänasel Euroopa kuriteoohvrite õiguste võrgustiku (European Network on Victims’ Rights) kohtumisel, et lisaks kannatanute aitamisele Eestis peab riik järjest rohkem tähelepanu pöörama ka välismaal kuriteoohvriks langenute toetamisele. 
Inimesed arvutiga töötamas
18.10.2019|Justiitsministeerium

Justiitsministeerium läheb täitemenetluse reformiga edasi

18.10.2019. Justiitsminister Raivo Aeg rääkis täna kohtutäiturite ja pankrotihaldurite seminaril, et täitemenetluse reformiga senisel kujul edasi mineku osas saavutati poliitiline kokkulepe. Justiitsministeeriumi soov on muuta täitemenetluse inimestele oluliselt odavamaks, et võlgnevus ei toodaks uusi võlgu.  
Laevanina merel
11.10.2019|Justiitsministeerium

Maailmapank seab Eesti korruptsioonivastase tegevuse teistele eeskujuks

11.10.2019. Maailmapanga ülemaailmse valitsemise indikaatori järgi suudab Eesti võrreldes teiste endiste siirderiikidega korruptsiooni paremini kontrolli all hoida ja on seega teistele eeskujuks.
Arvutiekraanid
10.10.2019|Justiitsministeerium

Finantssektori rikkumiste eest võib tulevikus saada märksa suuremaid trahve

10.10.2019. Valitsus kiitis heaks seaduseelnõu, millega tekib võimalus kohaldada peamiselt finantssektori ja andmekaitse vallas toime pandud rikkumiste eest senisest oluliselt kõrgemaid rahatrahve.  

Lehed