Sa oled siin

Uudised

06.05.2021|Justiitsministeerium

Autorite õiguste eest seismine aitab edendada kogu kultuurimaastikku

05.05.21. Justiitsminister Maris Lauri tutvustas täna riigikogule esimesel lugemisel eelnõu, millega võetakse üle kaks Euroopa Liidu autoriõiguse direktiivi, mis on osaks Euroopa Komisjoni poolt 2016.
Arvutiklaviatuur
05.05.2021|Justiitsministeerium

Digitaalne kriminaalmenetlus hoiab kokku aega ja raha

5.05.2021. Justiitsminister Maris Lauri tutvustas täna riigikogule esimesel lugemisel kriminaalmenetluse seadustiku revisjoni eelnõu, mis muudab kriminaalmenetluse täielikult digitaalseks ja annab paindlikumad võimalused menetluse läbiviimiseks.
03.05.2021|Justiitsministeerium

Vägivallaennetuse kokkulepe seab suurema tähelepanu lapsohvritele ja vaimsele vägivallale

03.05.21. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile vägivalla ennetamise kokkuleppe aastateks 2021-2025, mis seab riigi tegevussuunad järgmiseks viieks aastaks.
Kaitseväelased töötamas arvutiga
03.05.2021|Justiitsministeerium

Töö riigisaladusega muutub paindlikumaks

03.05.21. Justiitsministeerium esitas Vabariigi Valitsusele riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ning avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu, millega plaanitavate muudatuste tulemusel muutub töö riigisaladusega tulevikus paindlikumaks.
Tüdrukud selja tagant
30.04.2021|Justiitsministeerium

Justiitsministeerium soovib tõsta seksuaalse enesemääramise eapiiri 16 eluaastale

30.04.2021. Justiitsministeerium saatis täna kooskõlastusringile eelnõu, millega tehakse ettepanek tõsta seksuaalse enesemääramise eapiiri kahe aasta võrra ehk 16 eluaastale. Erandid tehakse noorte omavaheliseks normaalseks seksuaalsuhtluseks.
29.04.2021|Justiitsministeerium

Lauri: justiitsvaldkonna digitaliseerimine tagab õigusriigi toimimise

29.04.21.Valitsuses heaks kiidetud eelarvestrateegia kohaselt jätkatakse justiitsvaldkonnas infotehnoloogiliste vahendite kasutuselevõtu juurutamist, mis aitab kaasa kriminaalmenetluste tõhustamisele, intellektuaalse omandi õiguste tagamisele, vanglateenistuse ja kohtute
28.04.2021|Justiitsministeerium

Esmaspäevast on vanglates taas lubatud pikaajalised kokkusaamised

28.04.2021. Alates 3. maist taastatakse vanglates pikaajalised kokkusaamised.
Poiss joonistamas seinale
27.04.2021|Justiitsministeerium

Uuring: noorte kohtlemine õigussüsteemis on läinud paremaks, kuid perede teadlikkus menetlustoimingutest on endiselt madal

27.04.2021. Justiitsministeeriumi tellimusel ning Norra projekti ja ETAG vahendite toel valmis Rakendusliku Antropoloogia Keskusel (RAK) uuring „Alaealise õigusrikkuja kasutajateekonna ja kogemuse analüüs“. Uuringu eesmärk oli anda ülevaade, kuidas õigusrikkumise sooritanud noored ning nende lähikondlased tajuvad, mõtestavad ja kogevad õigusrikkumisele järgnevat menetlusprotsessi.
26.04.2021|Justiitsministeerium

Arutelu elatise kindlaksmääramise korra üle jätkub

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mille eesmärk on luua alaealisele lapsele elatise kindlaksmääramise kord, mis vastab Eesti elustandardile ja on paindlik.
Mehe käed paberiga
23.04.2021|Justiitsministeerium

Riigi toel jätkab esmase õigusnõu andmisega OÜ HUGO

23.04.2021. Riigi toetatava esmase õigusnõu konkursi võitis OÜ HUGO, kes pakub inimestele soodustingimustel õigusnõu järgmised kolm aastat. Õigusnõu saab taotleda nii silmast silma kohtumiseks kui ka veebi teel.

Lehed