Sa oled siin

Uudised

Alaealine
11.07.2019|Justiitsministeerium

Kuriteos kahtlustavaid noori hakatakse individuaalselt hindama

11.07.2019. Valitsus kiitis heaks eelnõu, millega pannakse politseile ja prokuratuurile kohustus kuriteokahtluse alla sattunud lapsi individuaalselt hinnata. Samuti peab alaealisele olema tagatud informatsioon tema õigustest kahtlustatava või süüdistatavana.
Euroopa Liidu riikide lipud
11.07.2019|Justiitsministeerium

EL finantse puudutavaid kelmusi saab tulevikus tulemuslikumalt uurida

11.07.2019. Valitsus kiitis heaks eelnõu, millega on edaspidi võimalik tulemuslikult uurida Euroopa Liidu finantshuve kahjustavaid kuritegusid nagu näiteks EL fondidest saadud soodustuste, liidu tulude ja rahastatavate hangetega seotud kelmused. Samuti on võimalik tõhusamalt uurida nende kuritegudega saadud kriminaalse tulu rahapesu. 
Tanel Meiel
09.07.2019|Justiitsministeerium

Vanglate peakaplaniks saab Tanel Meiel

9.07.2019. 22. juulil asub vanglate peakaplani ametikohale Tanel Meiel (45), kes siiani töötas sisekaitseakadeemia kriisireguleerimise nõunikuna.
Karistusseadustik ja käed
09.07.2019|Justiitsministeerium

Seksuaalkuritegude ohvritele hakkab õigusnõu andma naiste varjupaikade liit

9.07.2019. Justiitsministeeriumi korraldatud konkursi seksuaalkuritegude ohvritele õigusnõu andmiseks võitis Eesti naiste varjupaikade liit, kellega koostööd tegevad juristid hakkavad tasuta nõu andma juba juulis.
08.07.2019|Justiitsministeerium

Seadusemuudatus lubaks poliitilise välireklaami valimispäeval

8.07.2019 Justiitsminister Raivo Aeg saatis valitsusse seaduseelnõu, millega tühistatakse poliitilise välireklaami ja aktiivse valimisagitatsiooni keeld valimispäeval. Agitatsioon jääb keelatuks hääletusruumis.
08.07.2019|Justiitsministeerium

7. juulil avavanglasse mitte naasnud vang leiti üles

7.07.2019. Pühapäeval, 7. juulil 2019, ei naasnud ettenähtud ajaks avavanglasse Viru vangla kinnipeetav Jevgeni Borovitšov (pildil). Kinnipeetav naases avavanglasse 8. juulil.
Laste jalgratas
27.06.2019|Justiitsministeerium

Sel aastal keskendub kuriteoennetuse toetus vangis olevatele vanematele

27.06.2019. Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi kuritegevuse ennetamise toetuse andmiseks projektile, mis aitab kaasa vanglas viibivate emade vanemlike oskuste parandamisele.
25.06.2019|Justiitsministeerium

Euroopa Liidus ühtlustusid reeglid piiriülestes perekonnavaidlustes

25.06.2019 Euroopa nõukogu võttis vastu uuendatud nn Brüssel IIa määruse, mis täpsustab piiriülest kohtualluvuse regulatsiooni ning millega luuakse võimalus perekonnaasjades lahendite automaatseks tunnistamiseks ilma erimenetluseta.
Kohtuvasar ja dokumendid
22.06.2019|Justiitsministeerium

Vahekohus jättis Tallinna Vee hagi rahuldamata

22.06.2019. Maailmapanga juures asuv rahvusvaheline vahekohus otsustas täna jätta AS Tallinna Vee ja United Utilities (Tallinn) B.V hagi Eesti riigi vastu rahuldamata. Tallinna veetarbijad on otsusega säästnud vähemalt 67,5 miljonit eurot. 
Tammepuu metsas
21.06.2019|Justiitsministeerium

Riigikaitseks valmistumine ja ohtudele reageerimine muutub ühtsemaks

21.06.2019. Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile uue riigikaitseseaduse eelnõu, mis toetab veelgi enam riigikaitse laia käsitlust ja aitab kaasa tõhusale heidutusele, võimaldades kiirelt ja paindlikult reageerida nüüdisaegsetele julgeolekuohtudele.

Lehed