Sa oled siin

Vabaduse Tammepärja aumärgi kavalerid 2021

Loe Vabaduse Tammepärja aumärgist lähemalt.

Eevi Laula

Eevi Laula on alates 1998. aastast Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse liige ja büroo juhataja. Kõigi nende aastate jooksul on ta hoidnud korras nii ühingu asjaajamise, arhiivi kui ka hoolitsenud selle eest, et vabadusvõitlejaid tähtpäevade puhul, aga ka ajaloolaste mälestusraamatutes õigesti meeles peetaks.

Rando Kuustik

Jakob Westholmi Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja, direktori ning vilistlasena hoiab ta au sees Jakob Westholmi pärandit ja mälestust, arendab edasi laiapõhjalist riigikaitse suunda ning on paistnud silma Eesti lipukultuuri väärtustamise ning õpilaste isamaalise kasvatusega.

Merike Jürjo

Merike Jürjo on andnud ajaloolasena suure panuse lähiajaloo talletamisse ning loonud laiemat teadmist ühiskonnas riigikaitse valdkonna propageerimiseks. Kõik tema tehtu on samm-sammult jäädvustanud Kaitseliidus tegutsenud vabatahtlike tegevust, esitlenud ajalugu inimesekeskselt ja väärtuspõhiselt ning koondanud ajalugu mitmetesse raamatutesse.

Andre Lilleleht

Andre Lilleleht on kauaaegne Eesti Reservohvitseride Kogu esimees ning Eesti sõjameeste mälestuse hoidmisesse üks enim panustanud reservohvitsere. Südamest saadetud pingutusega on tema eestvedamisel hoitud aus reservohvitseride tseremooniaid, mis on seotud Eesti eest võidelnud ja meie seast lahkunud sõjameeste mälestamisega.

Elle Lees

Elle Lees on Konstantin Pätsi Muuseumi asutajaliige ja pikaaegne tegevjuht. Samuti ka Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu, Eesti Genealoogia Seltsi, Järvamaalaste Seltsi jt aktiivne liige ning aktiivselt tegelenud Eesti riigivanemate ja teiste omariikluse tegelaste mälestuse hoidmise, kogumise ja tutvustamisega.

Urmas Reinsalu

Urmas Reinsalu on vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mälestuste jäädvustamise tugev propageerija. Tema toetaval kaasabil on teoks saanud mitmed suurprojektid, näiteks valminud on kommunismiohvrite memoriaal Maarjamäel, tema toetaval kaasabil valmis metsavendade ja nende toetajate mälestusmonument Eesti kodu kompleksis Mõnistes ning ta on aktiivne mälestusteenistustel ja meile olulistel üritustel kõneleja.

Oluline on märkida, et Urmas Reinsalu oli siis Eesti Vabariigi justiitsminister, kui tema poole pöörduti ettepanekuga töötada välja EV 100. aastapäevaks aumärk Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise võitlejatele ja mälestuste hoidjatele. Urmas Reinsalu kiitis mõtte heaks ja täna saame öelda, et Vabaduse Tammepärja aumärgi projekt on igati jätkusuutlik.

Urmas Selirand

Urmas Selirand on endine Hiiumaa Muuseumi direktor, nüüd üks Hiiumaa militaarmuuseumi eestvedajatest ja aktiivne kaitseliitlane. Ta on giid, kes tutvustab aastas sadadele inimestele Hiiumaa militaarajalugu ja pärandi ning olnud Tohvri patareide ajalootalgute eestvedajatest.

Ivika Maidre

Ivika Maidre on Teise Maailmasõja mälestuse hoidja ja edasiandja. Ta on juhtinud Vaivara Sinimägede Muuseumi rajamise projekti, olnud üks muuseumi sisu loojatest, tänane muuseumi hing ja lugude jutustaja nii eesti kui ka võõrkeeltes. Lisaks on Ivika Maidre andnud aastate jooksul oma panuse Sinimägede lahinguvälja korrastamisse ning on olnud mitmesuguste ajalootaustaga ürituste korraldaja ning infotrükiste autor.

Oleg Sesk-Harmut

Oleg Sesk-Harmut on Eesti Vabadusvõitlejate Ida-Virumaa Ühenduse üks vähestest elusolevatest sõjast osavõtjatest. Ta mobiliseeriti 1943. aastal Saksa sõjaväe abiteenistusse ning osales rindel Leningradi all, kus teenis välja raudristi. 1944. a. Kingisepa all langes ta vangi, aga tal õnnestus põgeneda. Oleg osales Narva ja Krivasoo lahingutes, sügisel viidi ta Saksamaale õppelaagrisse. Opole all murdis väeosa kotist välja, aga peagi langes ta teistkordselt vangi ning oli laagris Vorkutas. 1946.a. toodi Oleg Sillamäele ja 1949.a. aastal töölaagrisse Metskülla, kust vabanes ilma, et oleks viidud Siberisse.

Ülo Pärn

Ülo Pärn on andnud suure panuse Jõgeva maleva tegevuse jäädvustamisel ja tegelenud aktiivselt maleva ajaloo uurimisega. Ta on koostanud neli mahukat raamatut Jõgevamaa Kaitseliidust. Kuigi Ülo tervis ei ole enam kõige parem, külastab ta maleva staapi endiselt ja leiab ikka mõne teema, mida uurida ning mille kohta märkmeid teha.

Rünno Savir

Rünno Savir tegeleb alates 2017. aastast aktiivselt Põltsamaa vallast ja selle lähiümbrusest pärit Vabadussõjas langenute ja Vabaduse Risti kavaleride  haudade ülesotsimise ja nende korrastamisega. Põltsamaa vallas on korrastatud juba viis kalmistut. Hetkel on Rünno võtnud endale eesmärgiks korrastada endise Puurmani valla territooriumil asuva Kursi kalmistul asuvad Vabadussõjas langenute ja Vabaduse Risti kavaleride haud.

Vello Laprik                                  

Vello Laprik on Kaitseliidu Järva maleva Türi üksikkompanii, Türi III rühma III jao pealik. Ta on oma olemuse ja käitumisega eeskujuks nii noortele kui vanadele, tehes oma toredate naljalugude või lihtsalt tragi olemisega kaaslastele tuju heaks ja paneb noored oma selga sirgu ajama. Vello on tõsihingeline Eesti patrioot.

Uno Aan

Uno Aan on kauaaegne spordi-, haridus-,  kultuuri- ja sotsiaaltöö edendaja Järva maakonnas. Kultuurijuhi ja koduloolasena on Uno Aan aastakümnete jooksul talletanud ja tutvustanud kodukihelkonna Koeru minevikulugu. Ta on kodupaiga muuseumi algataja ning tema eestvedamisel on jäädvustatud vabadusvõitluse ning repressioonide lugu Koeru kihelkonnas.

Ivari Rahula

Ivari Rahula on aastate jooksul oma vaba aega ja tahet panustanud Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mälestuse jäädvustamise toetamisele. Tema tõhusal kaasabil toimus Läänemaal suursuguselt korraldatud ja ülemaailmselt kajastatud suurpõgenemise mälestusmärgi avamine Puise rannal 19. septembril 2020. Tema eestvedamisel on aastaid korraldatud sündmusi ja laagreid Läänemaa koolinoortele riigikaitse teemadel.

Villu Jahilo

Villu Jahilo tegutseb siiani aktiivselt Ilumäe koguduse juures ning koondab aja jooksul koostatud materjale ja lindistusi. Tema eestvedamisel taastati 1988. aastal Ilumäe vabadussõja mälestussammas, ta on aastate vältel uurinud ja kirja pannud ümbruskonna metsavendade lood ja koos Jaan Kruusvalliga kirjutanud raamatu "Mets on vend", mis räägib metsavendlusest Palmse vallas ja ümbruses. 79-aastasena asutas ta oma koduõuele külamuuseumi, mille eesmärk on koguda ja säilitada Palmse mõisa külade kultuuripärandit.

Margus Kalda

Margus Kalda on Eesti Reservohvitseride Kogu liige, pikaaegne Kirde osakonna esimees. Ta on aastaid osalenud Eesti Leegioni Veteranide Virumaa klubis toetajaliikmena ning hoiab innukalt vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mälestust ja annab seda edasi tulevastele põlvedele. Marguse tegevus on olnud teistele eeskujuks ning tema panus vabatahtlikku riigikaitsesse, selle arengusse ja mälestuste hoidmisele on olnud tähelepanuväärne.

Aadu Jõgiaas

Aadu Jõgiaas on vabadusvõitleja, kes oli 1991. aastal Eesti Vabariigi valitsuse salajase töögrupi liige, Toompea Lossis asunud salajase sidekeskuse rajaja ja juht, Eesti Piirivalve Sideteenistuse esimene ülem ning on kaitseliitlane aprillist 1990. Ta on üks neist, kelle tegevuse tulemusena peatati 21. augustil 1991. Tallinna Teletorni vallutamisele asunud dessantsoomukite rünnak. Talle on omistatud ka Tallinna aukodaniku tiitel ning ta on Kaitseliidu Tallinna Maleva Toompea malevkonna, Eesti Vabadusvõitlejate Liidu, Eesti Piirivalveohvitseride ja Eruohvitseride Kogu jt organisatsioonide liige. 

Urmas Esna

Urmas Esna on Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu, Pärnumaa Muinsuskaitse Seltsi ja Kaitseliidu aktiivne liige. Ta on osalenud pika aja jooksul Teise maailmasõja sõjahaudade otsimis- ja uurimisekspeditsioonidel ning sadade sõjameeste säilmete identifitseerimistel ja ümbermatmistel lahingupaikadest kalmistutele nii Eestis kui Lätis. Samuti on ta osalenud vabadusvõitlejate mälestuste ja arhiiviandmete kogumisel.

Isabella Maripuu

Isabella Maripuu on aktiivne Memento Liidu liige, kelle kaasalöömisel on teoks saanud mälestuspäevad Pärnus ja Tori Sõjameeste Mälestuskirikus. Ta on olnud Pärnu leinapargi eest seisja ja ehitustööde aktiivne järelevalvaja. Kogub ja arhiveerib repressioonidega seotud mälestusi, mille põhjal on avaldanud mitmeid artikleid. Ta kuulub Eesti Lipu Seltsi ning on Punase Risti liige.

Aare Hindremäe

Aare Hindremäe on kaitseliitlane alates 1990. aastast. Ta on aktiivselt kajastanud Kaitseliidu, vabadusvõitlejate ja metsavendluse tegevust meedias ning jäädvustanud sündmusi fotodele ja videotele. Ta on 2014. aastal välja antud raamatu “Lau küla lood” idee autor ja üks kaasautoritest, 2018. aastal ilmunud raamatu “Ingliste sõnas ja pildis” koostaja ja autor ning “Kaitseliidu Rapla malev 30” raamatu autor. Hetkel on tal käsil Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise ajaloo uurimine ja kaante vahele koondamine.

Peep Ummalas

Peep Ummelas on olnud aktiivne kaitseliitlane alates 1994. aastast. Ta on alati valmis panustama Kaitseliitu, annab meelsasti oma oskusi ja teadmisi edasi teistele kaitseliitlastele ning osaleb kohalike maakaitsepäevade korraldamisel. Ta on Eesti Eruohvitseride Kogu ja Rapla Vabadusvõitlejate Ühenduse liige.

Mart Puusepp

Mart Puusepp on kaitseliitlane alates 1990. aastast. Männiku lasketiirus on tema eestvedamisel üles pandud püsiekspositsioonid Eesti laskespordi ajaloost ning näitus eestlastele antud autasudest erinevate riikide sõjavägedes Teise maailmasõja ajal. Koos Vabariigi Presidendi kantseleiga korraldab ta maakondades näituseid kaasaegsetest riiklikest, ametkondlikest ja ühiskondlike organisatsioonide aumärkidest. Ta on Admiral Johan Pitka Relvavendade Seltsi Põhja-Eesti juhatuse esimees, Eesti Vabadusvõitlejate Tallinna Ühenduse juhatuse asendusliige ja Eesti Eruohvitseride Kogu juhatuse liige.

Asta Salumaa

Asta Salumaa küüditati lapsena 1941. aastal Kirovi oblastisse. Andeka lapsena mängis ta Siberis näitemängudes ja hoidis inimeste meeleolu üleval lauludega. Ka praegu esineb ta represseeritute kokkutulekutel Siberis sündinud lauludega. Ta on kirjutanud Siberi mälestustest raamatu: „Midagi igavest pole olemas“, mis on üks hingeminevamaid teoseid sellest raskest perioodist.

Eha Kaljuvee

Eha Kaljuvee kogub küüditamisaja mälestusi ning organiseerib represseeritute tegevusi. Samuti nõustab ja abistab ta teisi represseerituid.

Ivar Sibul

Ivar Sibul on vabatahtlikuna pikema aja vältel propageerinud ja arendanud riigikaitselisi eesmärke ja vabadusvõitluse mälestuste hoidmist Tartus ja Lõuna-Eestis. Ta on pühendunud ja aktiivne kaitseliitlane alates 1993. aastast. Ta kuulub Kaitseliidu Vanematekogusse ja Keskkogusse. Ta on olnud Tartu maleva juhatuse liige ja pealiku abi ning Tartu Akadeemilise malevkonna juhatuse liige, Eesti Reservohvitseride Kogu Lõuna osakonna ja Tartu piirkonna esimees. Ta on koostanud ja toimetanud Kaitseliidu ajaloo mälestustega seotud raamatuid. Loonud, edendanud ja hoidnud välissuhteid Soome reservohvitseridega.

Andu Uus

Andu Uus on alates 1988. aastast panustanud Eesti riigi ja rahva lähiajaloo mälestuse hoidmisse. Ta on osalenud vabadusvõitluses ja relvastatud ning relvastamata vastupanuliikumises. Ta on üks Kaitseliidu taasloojatest ning kuulus Äksis asuva Vabadussõja mälestussamba taastajate hulka. Andu Uus lõi ja veab tänaseni eest Tabivere muuseumi, kus toimuvad regulaarselt Eesti vabadusvõitlust ja ajalugu, aga ka moodsaid julgeolekuteemasid tutvustavad üritused nii koolinoortele kui täiskasvanutele. Ta on püstitanud Tabiverre mälestussamba Kaitseliidu ülemale kindralmajor Johannes Rasmaale ja soomusrongide divisjoni ülemale kolonel Karl Partsile. Teda on tunnustatud mitmete Kaitseliidu teenetemärkidega.

Hilja Karjus

Hilja Karjus on represseeritu ning üks esimesi Siberisse saadetud inimeste kokkutulekute organiseerijaid 1974. aastal. Ta kogub ka küüditatute mälestusi.

Harry ja Maia Rebane

Harry ja Maia Rebane on abielupaar, kes on koos tegelenud metsavendluse mälestuse põlistamisega Viljandimaal. Nende eestvedamisel paigaldati 1997. aastal Viljandi Pärnu maantee kalmistule hukatud metsavendade matmispaika mälestuskivi. Nad on mälestuskivi aastakümneid regulaarselt hooldanud. 

Lenno Lüüs

Lenno Lüüs kujundas ja arendas Rõuge vallas Mõnistes metsavenna teemaraja, millega tähistati Rõuge-Viitina piirkonna metsavendade elu ja tegevust ning tutvustatakse laiemalt metsavendluse tahku meie ajaloos. Rajale on paigutatud viis nimelist istepinki, mis on pühendatud hukkunud metsavendadele.

Ülo Isberg

Ülo Isberg on esimene väliseestlane, kes lõpetas vabatahtlike reservohvitseride kursuse Lahingukoolis ja sai Eesti kaitseväe lipniku auastme. Ta on olnud aktiivne kaitseväelane ja kaitseliitlane. Alates 2001. aastast on ta Eesti reservohvitseride kogu liige ning väliseesti osakonna algataja. Alates 2002. aastast kuni tänaseni on ta Kanada Eesti Ohvitseridekogu esimees. Ta on aidanud organiseerida kolonelleitnant Ülo Tamre fondi, millest kaitsevägi ja Kaitseliit said kumbki 30 000 eurot, et igal aastal premeerida parimat Kõrgema sõjakooli lõpetajat, parimat Lahingukooli lõpetajat, aasta kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat. Ta kuulub ka Toronto Eesti Seltsi ja Sõjaveteranite Liitu Kanadas. Samuti on ta Eesti Akadeemilise Sõjaajaloo Seltsi liige.

Indrek Grabbi

Indrek Grabbi on väliseestlane, kes töötab alates enda saabumisest USA-st 2016. aastal heategevuslikus korras Tondi Sõjakooli Ajalooklubis. Ta osales aastatel 2017-2019 aktiivselt Tondi Sõjakooli Memoriaali püstitamisel. Praegu osaleb ta projektis, millega taotletakse Vene Föderatsioonilt Vabadussõjas osalenud ja NKVD-s hukatud 659 Eesti ohvitseri rehabiliteerimist.

Viimati uuendatud: 31. August 2021