Tere tulemast isikuandmete kaitse üldmääruse 5. aastapäeva konverentsile

Selle aasta mais täitub isikuandmete kaitse üldmääruse vastuvõtmisest viis aastat. Aastapäevakonverents annab võimaluse arutleda IKÜMi mõju ja uute väljakutsete üle, mis üldmääruse kohaldamise järel on ilmnenud. Kahes paneelis analüüsitakse IKÜMi õiguslikku ja praktilist toimimist nii Euroopa kui Eesti kontekstis. Paneele juhatavad Riigikohtu halduskolleegiumi esimees Ivo Pilving ja Justiitsministeeriumi asekantsler Heddi Lutterus.

Konverents leiab aset 19. mail, algusega kell 11.00 Sisekaitseakadeemia konverentsisaalis (Kase 61, Tallinn).

Osalemine on kõigile tasuta, kuid kohtade arv on piiratud. Palume oma osalemissoov registreerida hiljemalt 15. mail. Täpsem info saadetakse registreeritud osalejatele e-posti teel enne 19. maid.

Registreerimine

Olekuteade

Tere! Kohad konverentsile on täitunud. Soovi korral võite panna end ootejärjekorda ning kui keegi oma kohast loobub, saame seda teile pakkuda. Selleks kirjutage palun [email protected]

PROGRAMM

10.45-11.00       Kogunemine
                            Hommikukohv

11.00-11.20      Avasõnad
                            Kalle Laanet, justiitsminister 

                            Ülle Madise, õiguskantsler
                            Prof Irene Kull, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees                

11.20-13.00       Paneel: Isikuandmete töötlemise üldalused

                            Moderaator: Ivo Pilving, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees

                            Peaettekanne
                           
Ettekandja: Pille Lehis, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor

                            Ettekanne: „Andmetöötluse volitusnormid“
                           
Ettekandja: Monika Mikiver, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna külalislektor

                            Ettekanne: „Andmesubjekti nõusolek isikuandmete töötluseks“
                            Ettekandja: Kristel Niidas, justiitsministeeriumi
                            andmekaitseõiguse talituse nõunik

                             Ettekanne: „Privaatsustehnoloogiad“
                             Ettekandja: Liina Kamm, Cybernetica AS vanemteadur

                             Diskussioon

13.00-13.45        Lõuna

13.00-14.30        Paneel: Õiguskaitsevahendid, vastutus ja karistused“

                             Moderaator: Heddi Lutterus, Justiitsministeeriumi õiguspoliitika
                             asekantsler

                             Peaettekanne: „Andmekaitsespetsialistid ja nende
                             roll 5 aastat hiljem“

                             Ettekandja: Maili Torma, Eesti Andmekaitse Liidu juht,
                             andmekaitsespetsialist 

                             Ettekanne: „Eesti menetlusreeglid ja IKÜM“
                             
Ettekandja: Kirsika Berit Reino, Andmekaitse Inspektsiooni
                             rahvusvahelise õiguse valdkonnajuht

                             Ettekanne: „Andmesubjekti valikuvabadus
                             õiguskaitsevahendite valimisel“
                             Ettekandja: Merlin Liis-Toomela, Ellex Raidla vandeadvokaat

                             Ettekanne: „Õigus hüvitisele ja vastutus“
                             Ettekandja: Nele Parrest, riigikohtunik

                             Diskussioon

Konverents salvestatakse ning salvestust on võimalik järelvaadata kahe kuu jooksul konverentsi toimumisest. 

Konverentsi korraldajateks on Andmekaitse Inspektsioon, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Selts, Justiitsministeerium ja Riigikohus

Lisainfo ja kontakt

Grete Lehemaa
avalike suhete nõunik

Andmekaitseinspektsioon
+372 627 4136

Asukoht

Konverents toimub Sisekaitseakadeemia konverentsisaalis.

Aadressil Kase 61, Tallinn

Viimati uuendatud 24.04.2023