Justiitsministeerium tööandjana

Justiitsministeerium on õigusriigi hoidja. Me kujundame õigus- ja kriminaalpoliitika abil turvalist ühiskonda, kus inimesed teavad oma õigusi ja võivad nende kaitses kindlad olla.

Justiitsministeeriumis saad:

 • arendada Eesti õigust kooskõlas ühiskonna, majanduse ja tehnoloogia muutustega ning sel moel tugevdada meie riigi rahvusvahelist konkurentsivõimet
 • luua seaduseelnõusid ja muid õigusakte avaliku-, era-, kriminaal- ja Euroopa Liidu õiguse valdkonnas
 • juhtida valitsuse õigusloomet ja kontrollida, et ministeeriumid looksid uut õigust kooskõlas põhiseaduse ja teiste seadustega ning avaliku ja eraõiguse üldpõhimõtetega
 • seista selle eest, et õigusakte loodaks ainult vajaduse korral ja need oleksid kvaliteetsed, ning analüüsida õigusaktide mõjusid
 • analüüsida Euroopa Liidu õigust, kujundada Eesti seisukohti ja osaleda ELi institutsioonide töös
 • kanda hoolt, et kuritegude ennetamise, uurimise ja lahendamise korraldus muutuks ohvrisõbralikumaks ja tõhusamaks
 • analüüsida kuritegevuse olukorda ja kriminaalpoliitika mõju, teha uuringuid ja viia ellu kuriteoennetuse projekte
 • kujundada karistussüsteemi, mis soodustab õiguskuulekat eluviisi, ning karistuse täideviimise süsteemi, mis on karistatavale ühtaegu toetav ja mõjus
 • jälgida, et kohtulikud registrid – kinnistusraamat, abieluvararegister, äriregister jm – oleksid kvaliteetsed ning kohtutäiturid, pankrotihaldurid, notarid, vandetõlgid ja advokatuur tegutseksid seadusi järgides
 • analüüsida kohtumenetlust ja muuta seda tõhusamaks
Ühishoone Tamme saal

Oled oodatud meiega liituma, kui:

 • sul on strateegiline vaade
 • oled innovaatiline ja sulle meeldib otsida nutikaid lahendusi
 • tahad tulemusi saavutada
 • väärtustad meeskonnatööd
 • oled eeskuju nii tööl kui ka väljaspool seda

Tutvu lähemalt meie kompetentsimudeliga.

Vaata ka justiitsministeeriumi tööpakkumisi.

Mida pakume Sulle?

võimalus õppida oma valdkonna tippspetsialistidest kolleegidelt ja areneda oma ala tippspetsialistiks; väga head koolitusvõimalused ja soodsad tingimused keeleõppeks; rotatsioonivõimalused haldusalasse ja teistesse riigiasutustesse

konkurentsivõimeline tasustamine; parima projekti ja aasta kolleegi valimine

paindlik töökorraldus; võimalus teha kaugtööd; soodsad sportimisvõimalused; 35 päeva puhkust; gripivaktsineerimine; haigushüvitis alates 2. haiguspäevast; soodsad parkimisvõimalused; organisatsiooni- ja meeskonnaüritused

Ühishoone köök

Justiitsministeerium on tunnustatud kaugtöö tegija.

Oleme ka õigustudengite arvates atraktiivne tööandja:

 • Atraktiivne tööandja 2023 (I koht)
 • Atraktiivne tööandja 2022 (II koht)
 • Atraktiivne tööandja 2021 (I koht)
 • Atraktiivne tööandja 2020 (I koht)
 • Atraktiivne tööandja 2019 (II koht)
 • Atraktiivne tööandja 2018 (II koht)
 • Atraktiivne tööandja 2017 (III koht)
Atraktiivne tööandja 2023 õigustudengite arvestuses
Kaugtöö tegija märgis

Ülevaade personalist

 • Justiitsministeeriumis töötab pisut alla 150 inimese.
 • 93% justiitsministeeriumi teenistujatest on kõrgharidusega, keskmine tööstaaž on 8 aastat ja 9 kuud.
 • 81% teenistujatest on naised, justiitsministeeriumi teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.
 • Justiitsministeeriumi teenistujatest 81% on ametnikud (need, kes teostavad avalikku võimu) ja 19% töötajad (need, kes toetavad avaliku võimu teostamist).

Loe riigi palgapoliitikast lähemalt rahandusministeeriumi kodulehelt.

Viimati uuendatud 13.09.2023