05. aprill 2022 - 06. aprill 2022

  • 09.30-15.30
  • Jõhvi Kontserdimaja

Kes te koormatud olete. Kuidas toetada traumakogemusega noori?

Ootame Sind osalema TASUTA konverentsil “Kes te koormatud olete”, mille keskseks teemaks on traumakogemusega noorte mõistmine ja toetamine. Kahe päeva jooksul püüame leida vastuseid küsimustele nagu: Mis on trauma? Kuidas jõuda traumakogemusega lapse ja nooreni? Kuidas mõista traumakogemusega noort? Millist tuge nad vajavad?

📕✒ “Nutmisega on tegelikult nii, et päris üksi ja iseendale tüdined nutta, lõpuks soovid ikka, et keegi märkaks ja kaasa tunneks. Päris algul, kui hoog alles toores on, siis jah lohutajad häirivad, kuid hoo küpsedes oleks tarvis vaikivat kaasteadjat, ning vaibudes oleks hea kellegagi arutada, mis siis õieti juhtus. Tavaliselt selgub, et juhtunud ei ole midagi uut, lihtsalt vedru viskas üle. MIS MURESID SUL KAH OLLA VÕIKS, NOOR LAPS, ISA-EMA OLEMAS,“ ütleb vanaema alati, ja tema olek lisab süüdistuse – Kirstil ei ole ema ega isa.” (Lehte Hainsalu, "Kes te koormatud olete", 1988.a)

Süveneme teemasse koos valdkonna tunnustatud ekspertidega nii Eestist kui välismaalt. 🇧🇶 🇳🇴 Konverentsi välisesinejad on Peer van der Helm (Professor of residential youth care, University of Applied Sciences Leiden, Netherlands) ning traumakogemusega noorte nimel huvikaitset tegevad noored organisatsioonist The Change Factory (Oslo).

Esimesel päeval toimuvad ettekanded on vaadatavad ka veebiülekande kaudu. Teisel päeval on võimalus osaleda kahes töötoas (vajalik eelregistreerimine) ning töötubades saab osaleda ainult kohapeal. Osaleda võib ka vaid esimesel või teisel päeval. Konverentsil lähtume EV Valitsuse kehtivatest COVID-19 leviku tõkestamise ohutusnõuetest.

📋 Osavõtt on tasuta, kuid palume Sul eelregistreerida hiljemalt 17.03.2022 täites ankeedi: https://forms.gle/Vs7tpiyrQhWvFFnk9

Konverentsil on tagatud sünkroontõlge eesti ja vene keelde.

Konverentsi korraldavad Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakond ja Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusosakond Norra Finantsmehhanismide 2014-2021 toel.

𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠 (korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi)

𝗧𝗲𝗶𝘀𝗶𝗽𝗮̈𝗲𝘃, 𝟱. 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟮

9.30 ☕ Saabumine ja hommikukohv

10.15 ☀ Sissejuhatus ja tervitussõnad

10.40-12.30 📢 Esitlused: 📢

♦ Latest developments in the topic of children trauma (Viimase aja arengud lastetrauma valdkonnas) - Diane Vines (USA)

♦ On the effects of the treatment climate in residential youth care (Grupikliima mõjudest kinnises lasteasutuses) - Peer van der Helm (Holland)

12.30 🍎 Suhtlus ja lõuna (korraldaja kulul)

13.35-15.20 📢 Esitlused: 📢

 ♦ Trauma järgselt abistava sekkumise esimese 72 h erilisus - Tiina Naarits-Linn, kriisinõustaja

 ♦ Mida teeb KONTAKT traumaga - Pille Kriisa, eripedagoog

 ♦ Seksuaalse väärkohtlemise vari. Kas varjust vabanemine on võimalik? - Mariana Saksniit, kliiniline psühholoog

15.20-15.35 ☕ Suhtlus ja kohvipaus

15.35-17.15 📢 Esitlused: 📢

♦ Miljööteraapiline lähenemine õpiraskustega ja traumakogemusega noortele - Anne Daniel-Karlsen, Pepleri Ravikodu

♦ Kuidas traumakogemusega last koolis ära tunda, mõista ja aidata - Marju Aas, Tartu Herbert Masingu Kool

♦ Engaging children and young people to change policies and practices in criminal justice and child welfare systems (Laste ja noorte kaasamine kriminaalõiguse ja laste heaolusüsteemide poliitika ja tavade muutmisse) - The Change Factory (Norra)

17.30 👋 Päeva lõpp

𝗞𝗼𝗹𝗺𝗮𝗽𝗮̈𝗲𝘃, 𝟲. 𝗮𝗽𝗿𝗶𝗹𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟮

9.00 ☕ Saabumine ja hommikukohv

9.30-12.00 🧩 Töötoad

12.00 🍎 Suhtlus ja lõuna (korraldaja kulul)

13-15.30 🧩 Töötoad

15.30 👋 Päeva lõpp

„Kes te koormatud olete“ töötubade tutvustused:

“Juhtumipõhise võrgustikutöö tööriistade kasutamine riskinoore toetavate tegevuste planeerimisel” - Ringist välja (eesti keeles)

Lihtne on märgata noore ebasobivat käitumist ja selle tagajärgi, sest see on meile silmaga näha, nagu veest väljaulatuv jäämägi - see on seal ja sellise kujuga. Tunduvalt keerulisem on aga jõuda algpõhjusteni ehk jäämäe alumisse ossa, mida me ei näe - ei kuju, ei suurust.  Selleks, et toetada noort, ei saa tegeleda pelgalt sellega, mis on meile kõigile näha, sest käitumismuster on esile kutsutud just pinna all peidus olevast, kuhu võib jääda varasem traumakogemus või teised käitumist mõjutavad faktorid. 

Töötoas õpime kasutama Jäämäe mudelit, mis aitab kaardistada noore tervik olukorda, nii silmaga nähtavat kui ka nähtamatut. Lisaks aitab see välja selgitada olemasolevad ressursid ja noore tugevused, millele tuginedes saab üles ehitada  noort toetavad tegevused. Jäämäe mudel on oma olemuselt äärmiselt lihtne, mis annab võimaluse seda kasutada võrgustikus, kuhu kuuluvad väga erinevad  noorega seotud osapooled. 

“Kuidas lapsepõlves kogetud trauma ümber pöörata ja oma kogemuste abil noortele toeks olla?” - Aseman Lapset Oy (some keeles sünkroontõlkega eesti keelde)

Töötoas arutletakse järgmiste küsimuste üle: Kuidas võib isoleeritus koolis noorele mõjuda ja millised on selle mõjud veel täiskasvanu easki? Kuidas mõjutab isa halb eeskuju noore inimese kujunemist ja millised on selle tagajärjed täiskasvanuna? Milline mõju on sellel, kui noor tunneb end hüljatuna? Kui osalejad kujutaksid ette, et satuvad töötama noortega nagu Matti ja Pietro, siis kuidas nad nendesse suhtuksid? Töötoas tuuakse praktilisi näiteid sellest, kuidas Aseman Lapset ry traumakogemusega noori toetab.

“We’re not mean. There’s always a reason”: Youth with experience from criminal justice present advice - Change Factory (inglise keeles)

- What works? How children and youth with experience from the criminal justice system themselves describe useful support from professionals 

- System change: How children and youth present advice to ministers and head of directorates and bring about changes in policies and practices

- Knowledge and research: Supplementing research with knowledge collection from children: How are research topics and methods decided? What is included on student curricula?

“Lapsevanema mõtted, tunded ja vajadused traumakogemusega lapse toetamisel taastumisprotsessis” (eesti keeles)

“Использование кинетического песка в работе с тяжелыми переживаниями, состояниями и травматическими переживаниями” – Наталья Шастина (на русском языке)

В мастер-классе мы рассмотрим, как кинетический песок можно использовать для снятия тяжелых переживаний - гнева, страха, беспокойства. Также изучим возможности использования кинетического песка, чтобы справиться с напряженными и травматическими переживаниями. Цель - поддержать человека на пути к равновесию и пониманию себя.

“Kunstiteraapia meetodid töös traumakogemusega noortega” - Elena Ermakova (eesti keeles)

Töötoas tutvustatakse diagnostilist tehnikat, milleks on I.L. Solomini värvimetafooride meetod ning jagatakse praktilisi kogemusi muinasjututeraapia, metafoorikaartide, plastiliinist modelleerimise ja joonistamise kasutamisest.

Методы арт-терапии в работе с травмой у подростков - Елена Ермакова (на русском языке)

В рамках мастер-класса участники познакомятся с одной из диагностических методик (метод цветовых метафор И.Л. Соломина) и приобретут практический опыт использования сказкотерапии, метафорических карт, пластилиновой лепки и рисования.