Notar

Notar on avalik-õigusliku ameti esindaja, kelle ülesanne on tagada õigussuhete turvalisus ja ennetada õigusvaidlusi.

Notar ei ole ametnik ega ettevõtja ning ta peab oma ametit enda nimel ja vastutusel.

Notar peab olema oma töös aus, usaldusväärne ja erapooletu ning tal peab hoidma talle teatavaks saanud info saladuses.  

Notar annab tehingut tõestades nõu, selgitab välja tehinguosaliste tegeliku tahte ja aitab seda tõlkida juriidilisse keelde, kogub vajalikke registriandmeid, esindab tehinguosalisi vastavas registriasutuses, kui tehingu lõpule viimiseks tuleb see mõnda riiklikku registrisse kanda.

Notar lahendab ka pärimisasju kuni pärijatele pärimisõiguse tunnistuse väljastamiseni, kinnitab välisriiki esitatavaid Eesti dokumente spetsiaalse kinnituse ehk apostilliga, võtab hoiule raha, väärtpabereid, dokumente jpm.

Notar võib abistada neid, kellel pole digitaalset ligipääsu äriregistrisse või kinnistusraamatusse: edastab majandusaasta aruandeid, võimaldab tutvuda registriandmetega ja saada neist väljavõtteid.

Notari ametitegevus jaguneb järgmiselt:

  • ametitoimingud  -  osutamine notaritele kohustuslik ja nendest  keeldumine on võimalik ainult seaduse alusel ning nende eest ette nähtud tasu on pandud paika notari tasu seaduses
  • ametiteenused -  osutamine on notaritele vabatahtlik ja nende eest on tasu kokkuleppeline. Ametitoimingute ja ametiteenuste kohta on võimalik lähemalt lugeda Notarite Koja veebilehelt
  • lepitamine - notarid osutavad ametiteenusena lepitamist vastavalt lepitusseadusele. Andmed notaritest lepitajate kohta on avaldatud Notarite Koja veebilehel (Notarite nimekiri -> Ava täpsem otsing -> Lepitamine vastavalt lepitusseadusele -> Rakenda)

Notari töö toimub notaribüroos või kokkuleppel kas väljaspool bürood või arvutite vahendusel kaugtõestamisena.

Notariametit reguleerib notariaadiseadus ja notari pädevuses olevate tõestamistoimingute tegemise korda reguleerib tõestamisseadus.  

Notarite nimekiri on leitav Notarite Koja veebilehel

Viimati uuendatud 28.04.2023