Kohtud

Eestis on kolmeastmeline kohtusüsteem. Esimese astme moodustavad neli maakohut ja kaks halduskohut, teise astme kaks ringkonnakohut ning kolmanda astme riigikohus.

Täpsemalt saab kohtuid puudutava infoga tutvuda kohtute kodulehel

Viimati uuendatud 18.08.2022